— Vi lå lenger nede i 2008 enn vi gjør nå. Likevel vant vi et historisk valg i 2009, sier Johansen.

Kun ett år før kommunevalget sliter Norges største parti med oppslutningen, ikke minst på Vestlandet. Partisekretæren har åpenbart ikke mistet motet av den grunn.

På Voss prøvde han å oppildne sine partikolleger og LO-tillitsvalgte i Hordaland. Helgens samling er startskuddet på Aps kystoffensiv, som skal gi partiet tilbake makten i fylkene i sør og vest.

- Fungerte dårlig

Overfor BT minner Johansen likevel om at Ap var størst i Hordaland ved sist valg, og at noen av de sterkeste Ap-kommunene fortsatt finnes her i fylket.

Samtidig innser han at det ikke bare er fryd og gammen her vest. Kraftlinjene i Hardanger er det mest tydelige beviset på nettopp det.

— Mange deler av den prosessen fungerte veldig dårlig. Det som ligger fast er at forsyningssikkerheten til Bergen ikke er god nok. Nå er fire grupper satt ned for å utrede saken på ny, men til slutt må det tas en politisk beslutning. Det er krevende, mener Johansen.

Samtidig ser Johansen at kritikken fra vest handler om mer enn master i Hardanger.

— Signalene om at Norge er for sentralstyrt er tydelige. Vi har hatt makten i Norge lenge, og det er nok en grunn til at kritikken mot sentralstyring rettes mot oss, sier Johansen.

At strandsonepolitikken er et spesielt kontroversiell, har Johansen ikke noen problemer med å forstå.

Han skjønner at mange opplever det provoserende om deres kommune får samme strandsoneregler som i Indre Oslofjord.

Avbyråkratisering

— Vi trenger en differensiert strandsoneforvaltning som tar hensyn til de forskjellene som er langs kysten vår. Vi må klare å kombinere lokal handlefrihet og gode regler for allmenn tilgang til viktige områder i strandsonen, mener Johansen.

I går lovet også partisekretæren å sørge for avbyråkratisering og bedre vilkår for gründerne.

— Vi må skape en enklere hverdag for bedriftene. Samtidig er næringsutvikling særlig viktig på Vestlandet. Mislykkes vi i vest, mislykkes vi i Norge, mener Johansen, som brukte mye av taletiden til å snakke om arbeidsplasser og verdiskapning.

— Vi kan ikke legge ned den mest miljøvennlige industrien i verden, mener Johansen, som forteller at han har reist mye rundt til bedrifter også her på Vestlandet.

- Slutter ikke

— Det viktigste, ikke minst for disse bedriftene i vest er at det er orden i økonomien. Det har vi sørget for, og derfor er det Norge som har merket finanskrisen aller minst i Europa. Det er ingen selvfølge, og har ikke kommet av seg selv, mener Johansen.

— Betyr det at det er kommunikasjonen og ikke politikken som er problemet?

— Nei, det blir arrogant å si. For oss er det likevel viktig å vise forskjellen mellom vår og høyresidens politikk. Det handler om en helt annen samfunnsutvikling, mener Johansen.

Partisekretæren tør ikke å sette noe konkret mål for kystoffensiven Ap nå ruller opp.

— Kystoffensiven var i utgangspunktet et initiativ fra lokalpolitikerne, ikke fra partiet sentralt. Dette er også en langsiktig satsing, som uansett ikke skal slutte ved kommunevalget neste år, understreker Johansen.