Forbrukerrådet har testet kommunenes servicenivå ved å kontakte dem via telefon og e-post, og ved å lete etter informasjon på nettsidene deres.

Sogndal kommer dårligst ut på Vestlandet når det gjelder servicenivå. Det er faktisk bare én kommune i Norge, Vestre Toten, som scorer lavere enn Sogndal her.

I motsatt ende av skalaen finner vi Førde kommune, som får totalvurderingen «Meget bra».

I Hordaland er det Osterøy som topper tabellen, og Voss har jumboplassen. Bergen kommune omtales som «Middels», men får stryk når det gjelder e-post. Kommunen besvarte ikke én eneste av henvendelsene som ble sendt på e-post.

Hele undersøkelsen finner du her.

Hordaland:

Kommune Internett E-post Telefon Totalt Vurdering
Osterøy 27.5 27 18 72.5 Bra
Bømlo 31 15 15 61 Bra
Askøy 30.5 25 3 58.5 Middels
Fjell 30.5 14 12 56.5 Middels
Os 21 7 27 55 Middels
Kvinnherad 25 7 18 50 Middels
Stord 25 7 15 47 Middels
Bergen 28.5 0 15 43.5 Middels
Lindås 27.5 15 0 42.5 Middels
Øygarden 2 10 21 33 Under middels
Meland 17.5 10 0 27.5 Under middels
Voss 5 7 15 27 Under middels

Sogn og Fjordane:

Kommune Internett E-post Telefon Totalt Vurdering
Førde 24.5 28 30 82.5 Meget bra
Flora 22.5 20 30 72.5 Bra
Askvoll 9.5 26 15 50.5 Middels
Eid 5 30 15 50 Middels
Sogndal 5 5 15 25 Under middels