• Foreløpig har det ikke vært jaktet rein på vestvidda, men i hele Telemark har jegerne fått godt utbytte og mange er allerede ferdigjaktet, sier oppsynsleder Knut Nylend i Hardangervidda villreinområde og Statens naturoppsyn til Bergens Tidende.

Hovedtyngden av reinsdyrflokkene står på østsiden av Hardangervidda og slik vær— og beiteforholdene er kan jegerne i Numedal vente fine forhold når jakten der starter 25. august.

— Vi har ennå ikke sett noen markerte trekk av flokkene mot vinden slik vi ofte er vitne til. Det henger delvis sammen med den varme sommeren der flokkene har fartet rundt for å slippe unna klegg og annen insekt. Når de så finner beiteområder nå i kjøligere vær, holder reinsdyrene seg mer i ro og beiter og beiter. Det er heller ikke snø i fjellet, slik at de ikke finner områder å kjøle seg ned på, sier Nylend.

Når jakten begynner i Numedal fredag og dyrene blir skutt på, kan de fort stå ved Lågen og Langesjøen og i retning Eidfjord statsallmenning.