Cannabis-beslagene i regionen økte fra drøye tre kilo i fjor til nesten 17 kilo i år. Men bare 434 gram av dette ble tatt i Bergen. Mens det er gjort flere store beslag både nord og sør i tollregionen, markerer Bergen seg med svært få beslag.

– Det er en av tingene vi jobber med å finne ut av. I fjor på denne tiden var det tilnærmet motsatt, og hadde jeg hatt et veldig godt svar hadde ikke statistikken sett slik ut. En del ganger ser vi at der det blir tatt mange på ett sted, blir det gjerne oppfattet som vanskelig å få med seg ting inn her, og smuglerne prøver andre steder, sier Hafsøe.

Unntaket fra de store narkobeslagene er heroin, som nærmest får flyte fritt. I Bergen er det ikke beslaglagt et eneste gram heroin første halvår i år. I hele Vest-Norge er det bare stoppet 1,5 gram.

Antall kontroller i regionen har gått ned fra over 12.000 første halvår i fjor til 8.000 i år.

Se hele statistikken her (Word-dokument)

Mindre alkohol

Mens det er blitt beslaglagt større mengder narkotika, har mengden alkohol gått kraftig ned.

– En del av nedgangen skyldes nok at vi jobber med forskjellige fokus i forskjellige perioder. I fjor hadde vi sterkt fokus på reisende og ga rekordmange forenklede forelegg. Da fikk vi mange beslag av vin, brennevin fordi det gjerne er det folk har med når de er ute og reise, sier Øyvind Hafsøe, avdelingssjef for grensekontrollen i Tollregion Vest-Norge.

Hittil i år har tollregionen hatt større fokus på narkotika og organisert kriminalitet.

– Når vi snur fokus over på noe annet, bruker vi også mer ressurser på det området. Men jeg vil ikke trekke den konklusjonen at vi har slakket ned på reisende. Hva som er vårt fokus for neste halvår er det ingen utenom oss som vet, så jeg tror ikke folk skal føle seg for trygge, sier Hafsøe.

Flere piller

Beslaget av narkotiske tabletter er også gått kraftig opp i Vest-Norge.

– Det som har vært litt spesielt i år, er at en stor andel av disse tablettene er ecstasy. Beslaget som ble gjort i Ålesund på 5000 ecstasytabletter er det største i Norge i 2007, sier Hafsøe.

Khat er også et stoff det har vært flere beslag av på Vestlandet i år.

– Vi hadde et år hvor jeg tror det ikke var et eneste khatbeslag på Vestlandet, og at alt ble beslaglagt på Østlandet. I år har vi tatt rett under 200 kilo på Vestlandet. Det blir småting i forhold til fire tonn på landsbasis, men på Vestlandet er alt tatt ved flyplasser og da er dette ganske mye, sier Hafsøe.

STOPPET: Dette hasjpartiet i et rør ble avslørt i et røntgenapparat.
TOLLVESENET
BESLAGLAGT: Denne hasjen ble funnet inne i plastrøret.
Tollvesenet
HASJ OG AMFETAMIN: Forsøkt smuglet inn i bildør.
TOLLVESENET