En omfattende undersøkelse der 5673 elever i Hordaland har deltatt, viser urovekkende laber interesse for å lære. Undersøkelsen er en skikkelig tankevekker før skolestart.

Drar interessen ned

— Mange sitter i timene og vil bare ha fri. De drar interessen ned, mener elevene Ingrid Nergaard, Paal Olsen og Anette Broch Mathisen Tvedt. Ingrid er styremedlem i Elevorganisasjonen i Hordaland og elev ved Sandsli videregående skole. Paal er elevrådsleder og Anette styremedlem i elevrådet ved Bergen Katedralskole.

De mener skolene bør ta en skikkelig debatt med elevene om læring.

Undersøkelsen er en del av den landsomfattende undersøkelsen Elevinspektørene der mer enn 42.000 elever har deltatt. Vi offentliggjør i dag tall om interessen for å lære blant elevene i Hordaland.

70 prosent av elevene sier de selv er interessert i å lære i de fleste fag, 28 prosent i noen fag. Det er gode tall. Når de vurderer sine medelevers interesse for å lære, er tallene ganske annerledes. De mener da bare 37 prosent er interessert i å lære i de fleste dag og 49 prosent i en del fag.

— De som ikke har lyst til å lære, kan lett prege en klasse. Klassemiljøet betyr mye, mener Ingrid Nergaard, Paal Olsen og Anette Broch Mathisen Tvedt. De peker imidlertid på at elevene selv har valgt linje og burde ha større interesse for å lære nå enn på ungdomsskolen.

Vurdering av lærerne

Bare fire prosent av elevene i Hordaland mener de har lærere som er flinke til å få dem interessert i å lære i alle fag. 32 prosent mener de har slike lærere i de fleste dag, 56 prosent i noen fag.

— Tallene overrasker ikke. Det skal mye til å ha engasjerte lærere i alle fag. Vi må se i øynene at ikke alle lærere er like flinke. 56 prosent har flinke lærere i noen fag, påpeker Paal Olsen. Anette Broch Mathisen Tvedt synes det er kjipt å sitter der og ha lyst til å lære, men læreren makter ikke å formidle stoffet.

— Noen lærere sliter med å omstille seg til en skole preget av reformer. Enkelte burde hatt noe annet å gjøre, mener Ingrid Nergaard. Hun tror skolen trenger lærere med ny energi.

— Hva kan gjøres for å skape bedre interesse for læring?

— Lærerne bør drøfte undervisningen mer med elevene. I høst arrangerer Elevorganisasjonen sammen med skolene aktiv skolestart for alle 1.klasser der rollen som elev drøftes, opplyser de tre elevene. De mener det er viktig å skape godt miljø i klassen ved skoletart. Samtidig understreker de at elevene selv har ansvar for egen læring. Det nytter ikke å legge all skyld på læreren om de ikke lærer noe.

Praktisk arbeid best

Undersøkelsen viser og at praktiske øvelser og utplassering i arbeidslivet motiverer elevene mest. 36 og 49 prosent svarer veldig godt på hvordan de lærer ved disse arbeidsmåtene. Eksursjoner får 28 prosentarbeide alene 21 prosent, diskusjon i klassen 20 prosent, arbeid i grupper 15 prosent, læreren gjennomgår stoffet 11 prosent skår på veldig godt.

— Lærerne må dra elevene mer med i praktisk bruk av fagene, mener elevene Ingrid Nergaard, Paal Olsen og Anette Broch Mathisen Tvedt som ikke vil slakke på kravene.

Fakta Elevinspektørene

  • Elevinspektørene er en omfattende undersøkelse der elevene selv sier sin mening om skolen. 42.000 elever i landets videregående skoler har deltatt, 5673 fra Hordaland. * Av de som har deltatt fra Hordaland går 47 prosent på grunnkurs, 33 prosent på videregående kurs I, VKI og 20 prosent på VKII.
  • 53 prosent av elevene som har deltatt fra Hordaland er gutter. 49 prosent går på studieretning for allmenne og økonomiske fag.
INTERESSE FOR LÆRING: Elevene Paal Olsen, Anette Broch Mathisen Tvedt og Ingrid Nergaard mener skolene bør ta en skikkelig debatt med elevene om læring.
HELGE SKODVIN