• Det skjer få tyverier fra pasienter ved sykehuset. Likevel råder vi alle til å ta med seg så få verdisaker som mulig.

Det sier Arvid Eik, sikkerhetssjef i Helse Bergen. Han forsikrer at man har rutiner for å verne pasienter ved Haukeland universitetssykehus. — Dette gjelder spesielt på nattetid. Uvedkommende skal ikke ha adgang til å oppsøke pasienter, og både vi i sikkerhetsavdelingen og andre ansatte går jevnlig runder for å forsikre oss om at så ikke skjer. Likevel kan man ikke gardere seg fullstendig mot tyveri. Hver dag er nærmere 15.000 personer inne på sykehuset, og pasientenes helse er prioritet nummer én.

— Låste dører innenfor avdelingene finner man verken på sykehus i Norge eller andre land. Pasienter og pleiere må til enhver tid ha mulighet til å komme seg inn og ut. Likevel er det viktig å presisere at flere områder er adgangsregulerte på nattetid.

— Hvordan kan man sikre seg mot tyveri?

— Alle som skal legges inn får beskjed om ikke å ta med seg store verdier til sykehuset. Vi ser helst at pårørende handler for pasientene, men i noen tilfeller er det ikke praktisk mulig. Derfor har vi egne safer for oppbevaring av pasientens verdisaker, sier Eik.