Det var i komitébehandlingen av kommunens handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile og bifile, at Høyre og Fremskrittspartiet stemte for et forslag fra KrF som ville utelukket de homofiles organisasjoner fra bergensskolene. I flere tiår har foreninger som LLH og Skeiv Ungdom blitt invitert til skolene.

Snudde fort

KrFs mann i finanskomiteen, Trygve Birkeland, ville ha inn et punkt om at kun lærere skulle undervise om homofili. At utvalgte organisasjoner skulle få slippe til i klasserommet, mente KrF var i strid med foreldreretten.

I komiteen fikk KrF flertall for forslaget, men da reaksjonene kom, var de øvrige partiene snare med å ombestemme seg.

– Det var en tabbe å stemme for dette. Jeg ber om unnskyldning, og håper det er lov å gjøre en feil, sa Onarheim fra talerstolen.

Både Høyre og nesten hele Frp snudde i saken, slik at KrF ble nedstemt i bystyret. Kun KrF, Pensjonistpartiet og Torkil Åmland fra Frp stemte for formuleringen fra KrF.

Bibelsk debatt

KrFs forslag vakte sterke reaksjoner. Torstein Dahle (Rødt) appellerte til partiet om å tolke Bibelen på nytt.

– Bibelen kan ikke si noe om homofilt samliv anno 2007. Det er like absurd som at den skulle si noe om bystyret i Bergen. Det er helt andre tider enn for 2000 år siden, sa Dahle, som selv har vært aktiv i homokampen i flere tiår.

Ap ville utvide handlingsplanen til også å gjelde private skoler og barnehager som får kommunal støtte. Det fikk stemmene fra venstresiden og to Høyre-representanter, og ble dermed nedstemt.

Hilde Onarheim.
HØYRE