En iraker lå på kjølerommet ved den rettsmedisinske avdelingen på Gades institutt i over tre år før han til slutt ble kremert.

— Det var fordi vi ikke klarte å få kontakt med familien hans for å få en sikker identifisering, sier professor Inge Morild ved Gades institutt.

— Det hender også vi har liggende lenge gamle mennesker uten pårørende av samme grunn, sier han, men det hører til sjeldenhetene, sier han.

Den rettsmedisinske avdelingen ved Gades institutt tar seg av avdøde som dør utenfor sykehuset. Det fins en egen avdeling for folk som dør mens de er innlagt på sykehuset. Det var ved den sistnevnte avdelingen 71-åringen lå.