Med inskripsjonen «Historien fortsetter» ble den nesten 30 kg tunge grunnsteinen til Mathallen lagt ned. Det var byrådsleder Monica Mæland (H) og byråd for Byutvikling, klima og miljø som utførte det ærefulle oppdraget.

Byen ble gratulert og torghandlerne behørig takket, både for sine ærlige og friske innspill i diskusjonene og for sin tålmodighet i hverdagen i byggeprosessen.

Diskusjonen om hva Torget skal være, hvem som skal få selge hva og om varene holder mål har herjet Bergen i flere år. Allerede i 2008 startet prosessen for å få Torget til å bli et livskraftig og attraktivt område for omsetning av fersk sjømat og landbruksvarer.

Sånn skal det bli

Mathallen skal gjøre det mulig. I hallens første etasje skal det være torghandel. I andre etasje blir det Turistinformasjon , som alene trekker 50.000 mennesker til sine lokaler hvert år. I tillegg kommer Norsk Sjømatsenter i lokalene.

I denne etasjen er det tenkt «en offentlig innendørs allmenning» som vil gi en unik utsikt over det historiske Bergen, fra innerst i Vågen til Håkonshallen.

Det skal etableres boss-sugløsninger som kan kobles på sentralnettet og legges til rette for fjernvarme i Mathallen.

Mathygiene, matsikkerhet og høy kvalitet på varene skal sikres gjennom et eget driftsselskap, mens Bergen kommune skal ha kontrollmuligheter.

Stort engasjement

Bergensernes engasjement lar ikke vente på seg når diskusjonen blir reist om Torgets fremtid. Meningene er mange og den politiske prosessen for fremdrift av byggingen av Mathallen startet allerede i 2008.

Også arkitektene sto i kø da en internasjonal arkitektkonkurranse om Torgets utforming ble lyst ut. Over 100 forslag kom inn og vinneren er blitt prosjektert. Anbudet på 94,2 mill.kr. for bygging av Mathallen gikk til Stoltz Entrepenør AS og anleggsarbeidet startet opp 30. september i år.

En by for fremtiden

Opprusting av Torget og bygging av Mathallen er en del av et større utviklingsarbeid. En oppgradering av gateløp, fornying av byrommet, reduksjon av klimautslipp og en omfattende utbygging av store vann— og avløpsanlegg med oppgradering av gamle rørsystemer er en del av arbeidet mot Bergen som en by for fremtiden .

GRUNNSTEINEN: Sånn ser den ut, grunnsteinen som ble lagt ned på Mathallen i dag. FOTO: Rune Nielsen
GRUNNSTEIN: Byrådsleder Monica Mæland la ned grunnsteinen på Mathallen sammen med Lisbeth Iversen. FOTO: Elin Elvsås
HORNMUSIKK: Bergen Brannkorps sørget for fanfare og feststemning på Torget i formiddag. FOTO: Elin Elvsås