– Det skremmer meg at de har lagt ned botilbudet i Bjørnsons gate. Hva har de igjen å tilby narkomane nå? spør Kirsten Marie Nilssen.

63-åringen måtte flytte til et annet botilbud da hennes gamle hjem ble lagt ned.

Nilssen har ikke rusproblemer, men sliter med psykiske problemer og klarer ikke å skaffe bolig selv. Før hun fikk plass i Bjørnsons gate 4 ble hun tilbudt å bo på hospitser eller i private utleiebygg med lav standard, av sosialtjenesten.

– Enkelte av stedene er forferdelige. Det er en skam hvordan kommunen lar folk bo. De er jo mennesker, disse rusmisbrukerne, sier hun.

– Trenger mellomtilbud Bergen hadde lenge to botilbud med døgnbemanning og veiledning for rusmisbrukere som ville få livet på rett kjøl. Bjørnsons gate 4, som var drevet av Frelsesarmeen, hadde 30 plasser og rettet seg mot rusmisbrukere som fremdeles ruset seg. Nubbebakken, drevet av Blå Kors, har 33 plasser og er helt rusfritt.

I fjor startet Bergen kommune en anbudsrunde for slike midlertidige bosted.

Frelsesarmeen ønsket å halvere antall plasser i Bjørnsons gate til 15 og tilby rehabilitering i større grad. Men kommunen mente det fantes nok slike rusfrie midlertidige bosteder og ville ikke lenger bruke hybelhuset. 30. juni ble tilbudet i lagt ned.

– Jeg vet ikke hva vurderingen til kommunen var, men behovet for plassene i Bjørnsons gate er der, sier daglig leder ved Nubbebakken, Harald Nygård.

Han får nesten daglig telefoner fra sosialtjenesten som trenger et sted å plassere rusmisbrukere. Ofte må han si nei fordi en av forutsetningene for å bo ved Nubbebakken er at man er helt rusfri.

– Vi trenger et mellomtilbud som Bjørnsons gate, som ivaretar folk selv om de ruser seg, sier Nygård.

Han mener at behovet for bosteder med heldøgnsbemanning og rehabilitering er større enn det kommunen klarer å dekke.

– Var et verdig tilbud Leder for Komite for Helse og sosial i Bergen kommune, Oddny Miljeteig (SV) var skeptisk da avviklingen av Bjørnsons gate 4 ble bestemt i februar.

– Det BT har avslørt om forholdene hos den private utleieren i Rosenbergsgaten 13 viser at det er behov for flere verdige bosteder for mennesker i Bergen som er i vanskelige situasjoner. Bjørnsons gate var et slikt verdig tilbud, sier hun.

Daglig leder for Frelsesarmeens botilbud i Bakkegaten, og tidligere daglig leder for Bjørnsons gate 4, Solveig Nilsen, mener at kommunen har bommet på beregningen når de la ned tilbudet i Bjørnsons gate.

– Nå ser vi at en del av de som bodde i Bjørnsons gate kommer hit til Bakkegaten. Det er uheldig, for her er det tyngre rusbruk, sier hun.

Paradoks Utover høsten forventer Solveig Nilsen at flere mennesker med rus— og psykiatriske problemer vil bli plassert hos private utleiere, uten oppfølging.

– Vi møter mennesker som er fortvilte over at de må ut i egen bolig. De har gjerne heftige rusproblemer og er ikke klare for å ivareta seg selv når det gjelder for eksempel hygiene og matlaging, sier hun.

Nilsen mener at det er et paradoks at kommunen bruker store summer for at rusmisbrukere skal kunne bo på steder hvor de ikke kan leve et verdig liv, og samtidig legger ned tilbud som Bjørnsons gate 4.

Oddny Miljeteig mener at byråd Christine B. Meyer og hennes kontor bør gjenopprette tilbudet i Bjørnsons gate, og vil ta saken opp med byrådet.

– Det kan ikke være slik at Bergen kommune går ut og gir fortjeneste til folk som tilbyr elendighet, mens de tilbud som har tilrettelegging og verdige forhold legges døde, sier hun.

 MÅTTE FLYTTE: Kirsten Marie Nilsen måtte flytte fra botilbudet i Bjørnsons gate 4 mot sin vilje da det ble lagt ned. Nå bor hun i Nubbebakken, som drives av Blå Kors. – Her er det veldig fint, men mange av de andre stedene jeg er blitt tilbudt er forferdelige.
Ørjan Deisz