Mens lærere ved Nygård skole sto utenfor lokalene ved Gamle Rådhus og taktfast ropte «La Nygård leve», bestemte flertallet i bystyret seg for å legge ned grunnutdanningen ved skolen.

Flytter ut

Istedenfor å ha et innføringsår på Nygård skole, skal barne— og ungdomsinnvandrere nå starte direkte på

sin nærskole når de kommer til Bergen. Fagmiljøet på Nygård skole skal sprees skal flyttes ut til de forskjellige skolene.

De har som oftest bedre meninger enn flertallet i bystyresalen. De Grønnes Sondre Båtstrand om demonstrantene

Sondre Båtstrand (Miljøpartiet de Grønne) syntes det var flott å se demonstrantene utenfor.

— De har som oftest bedre meninger enn flertallet i bystyresalen.

Hans-Carl Tveit (V) var svært kritisk til byrådets forslag.

— Bergen har ved flere anledninger fått ros for måten vi tar imot flyktninger i byen vår. Dagens system med Nygård skole er med å gjøre de nyankomne trygg sammen med andre som har samme morsmål. Det gir dem roen til å utvikle seg for å bli en del av det norske samfunnet over tid.

Les hele saksinnstillingen her

Også Oddny Miljeteig (SV) pekte på at Bergen har fått masse ros for morsmålsopplæringen sin.

— Man styrker ikke et kompetansemiljø ved å sprenge det. Da ødelegger man det.

Samme tilbud

Peter Christian Frølich (H) skjønner ikke hvorfor opposisjonen er mot dette forslaget, og pekte på at Trondheim hadde et likt system.

- Hvorfor er Ap i Bergen uenige med Ap i Trondheim?

Ellinor Kreybu (Frp) mente forslaget representerte Frp sin politikk, som handlet om rask integrering.

— Denne modellen vi nå vedtar er dyrere. Men vi er overbevist om at det skal lønne seg på sikt å få kompetanse ut i bydelene.Torstein Dahle (Rødt) var provosert over forslaget.

— Byrådet har en egen evne til å ødelegge suksesshistorier. Nygård skole er noe folk kommer langveisfra for å se nærmere på hvordan det fungerer.

Hva synes du om nedleggelsen? Diskuter under:

TIL INGEN NYTTE: Mens rop om «La Nygård leve» gjallet utenfor Gamle Rådhus, bestemte flertallet i bystyret seg for å legge ned grunnutdanningen ved skolen.
SEAN MELING MURRAY