• La de små barna komme til meg, sa Jesus. Nå følger biskop Ole D. Hagesæther opp, og vil fylle kirkene med barn. Søndag proklamerer han Kirkens eget barneår i Bjørgvin bispedømme.

Men allerede i går hadde biskopen kick off for barneåret i Austevoll. Og ifølge Hagesæther selv, ble det en opptakt han knapt hadde våget å forestille seg. Fullsatt Austevoll kirke med skolebarn, som sang så det gjallet under kirketaket, og babysang, der samtlige døpte barn unger ett år i kommunen deltok, er Folkekirken på sitt aller beste, hevder han.

— Helt siden jeg ble biskop har jeg drømt om et eget barneår. Jeg har lyst å være sammen med barna, og vil legge bort andre oppgaver det neste året for å kunne prioritere dette. Det kommende året skal jeg være en leken biskop og være mye sammen med barn, sier Hagesæther.

87 prosent døpes

En av visjonene hans for barneåret er at alle skal be kveldsbønn i Bjørgvin. Dessuten skal man trekke barna inn og la dem ta aktivt del i gudstjenestene. Men det viktigste skal skje lokalt, og i morgen og lørdag samles alle sokneprester og menighetsrådsledere i bispedømmet i Bergen for å få visjonene om barneåret med seg hjem og la ideene yngle der.

I Bjørgvin døpes ca 87 prosent av alle nyfødte barn, mens bare vel 20 prosent av dem er med i kristent arbeid i barndommen. Parolen er derfor at også prester og andre ledere i menighetene legger bort noen oppgaver for å prioritere barna.

Selve startskuddet for barneåret går i Domkirken søndag formiddag. Da er kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland på plass for å foreta åpningen, og biskopen vil la familiegudstjenesten stå i de minstes tegn fra først til sist. Dessuten får Nykirken i Bergen status som barnas katedral i fastetiden før jul.

Jesus-fortelling

— Kirken er bærer av en viktig tradisjon og en stor Jesus-fortelling. Nå er tiden inne til at generasjonene fornyer sitt forhold til Kirken, og at barna vies spesiell oppmerksomhet. At det er mulig fikk jeg en sterk opplevelse av i Austevoll i går, legger biskopen til.

Selv vil han bruke minst 20 prosent av sin tid på barneåret. Blant annet skal det blir færre bispevisitaser, samtidig som programmet på de seks som skal gjennomføres, blir lagt om for å få mer tid til å møte barn.

— Jeg har blant annet forberedt meg ved å besøke skoler og barneombudet. Skolebarna skrevet ned sine tanker om det å være barn under løfte om at jeg ikke skal bringe dem videre. Mange av barnas tanker er rørende. Men jeg også fått høre og lese om skilsmisser, mobbing, voldelige dataspill, annen vold og mye annet som ikke er bra for dem. Det forteller meg at Kirken har en jobb å gjøre for og blant barn, legger han til.

Svært rørt biskop

I Austevoll fikk altså biskopen og hans følge en drømmestart på barneåret i går. En svært rørt biskop møtte både små og store i øykommunen.

Først 40 babyer som sammen med mødre og noen bestemødre deltok på lokalmenighetens storsatsing for de aller minste. Babysangen, der mødrene sang for sine små, ljomet mellom dansetrinn, ballonger, småskrik kryping og bleieskift. Etterpå gikk ferden til Austevoll kirke, som var fullsatt av skolebarn fra 4. klasse og nedover. I Austevoll har Kirken klart å få 100 prosents av de døpte barna siste år med i babysangtilbudet, som følges av barnesang og søndagsskole etter hvert som smårollingene blir litt større.

I kirken deltok skoleelevene med innslag og sang. Dessuten talte biskopen nettopp om å la de små barna komme til Jesus. For å illustrere budskapet inviterte han Ingrid fra 2. klasse på Selbjørn skole opp i kirkekoret, tok henne godt under bispekåpen og hang det 200 år gamle bispekorset rundt halsen hennes.

Barneåret velkommen

Småbarnsmødrene Hilde Taranger, Britt-Ingvild Olsen og Wenche Blix i Austevoll synes det er veldig bra at Kirken nå får sitt eget barneår.

— Ja, dette er veldig bra. Det er på tide at Kirken setter barna i fokus, mener Blix. Det er fint at barna kan få en tilknytning til Kirken under oppveksten. Dessuten er jo tilbud til barn også sosialt i den forstand at også vi foreldre møtes og blir kjent med hverandre, legger Taranger og Olsen til.

— Det jeg fikk oppleve her i Austevoll rører meg. Dette er begynnelsen på barneåret, som skal være for alle barna, helt ned til de minste. At det er mulig å nå ut til de aller fleste barn både med Kirkens sosiale tilbud og med trygghetsbudskapet gjør godt å ta med seg. I barneåret skal det være plass for både leken, sangen og det gode Jesusbudskapet, sier Hagesæther.

RØRENDE: Biskop Ole D. Hagesæther hadde et rørende møte med babyene og mødrene deres da Kirkens barneår ble innledet i Austevoll i går.<p/>FOTO: ARNE NILSEN