— Vi jubler, men det var en forventet seier, forteller LO-leder i Bergen, Roger Pilskog. Vi hadde skaffet en grundig dokumentasjon på forhånd, og regnet derfor med at Loven om allmenngjøring av tariffavtaler ville bli gjeldende for oss i Hordaland.

Lovlydige vil følge opp

Pilskog innser at selv om sosial dumping blir forbudt, vil det likevel ikke bli slutt på at utenlandske arbeidere blir grovt underbetalt.

  • De lovlydige vil innrette seg, men det er nok av kjeltringer i bransjen som vil fortsette.

Han tror likevel at omfanget blir mindre, fordi det er mer krevende å gjøre dette i det skjulte. Strategien videre blir å jobbe med virkemidler som kan nyttes når tilfeller på lovbrudd oppdages.

— Både politiet og Arbeidstilsynet må tilføres ressurser for å kunne følge opp anmeldelser og brudd på regelverket som tilsynet forvalter.

— Problemet i dag er at bakmennene ikke blir tatt, oftest ender en slik sak med at den svakeste parten, arbeidstakeren, blir utvist.

Boikott av arbeidsplasser

Selv vil LO sette seg ned og vurdere bruken av håndhevingsboikott som loven åpner adgang for å gjøre.

— Vi vil vurdere virkemidler som å boikotte tilgangen til arbeidsplasser for ansatte og varer.

— Betyr dette takk og farvel til utenlandske arbeidstakere fra Øst-Europa?

— Nei, det tror jeg ikke. Vi har allerede 150 polakker i forbundet vårt og mange fra de baltiske landene. Vi ønsker alle i Hordaland som medlemmer.

Han er overbevist om at polakker og baltere fortsatt vil være attraktiv arbeidskraft i Hordaland, selv om de bare vil ligger femti kroner under de norske arbeidstakerne.

— Jeg er mest opptatt av den profesjonelle delen av markedet, og ikke hva privatpersoner kjøper av tjenester til husholdningen.

— Blir håndverkertjenester dyrere nå?

— For folk flest vil det ikke ha noen betydning. Vi ser for eksempel at arbeidsinnvandring fra øst ikke har hatt noen virkning på boligprisene.

Han er også overbevist om at Sogn og Fjordane kommer etter.