• Det er helt uakseptabelt at NAV slanker bemanningen nå, mener Christopher Beckham, sekretæren i Bergen og omland LO.

— Alt tyder på at arbeidsledigheten vil øke de neste månedene. I en slik situasjon er det viktig at NAV er rustet til å gi de arbeidsledige og arbeidssøkende rask og effektiv hjelp slik at de fortere kan komme ut i ny jobb.

— NAV-ledelsen mener innskrenkningen kan gjennomføres uten at det går ut over servicen til brukerne?

— Det tror jeg ingenting på. Det går ikke an å gjennomføre innskrenkninger i statlige og kommunale tiltak uten at det går ut over brukerne. Blir det innskrenkninger i NAV, er det arbeidssøkerne som blir taperne. Det går ikke an i tider som disse, sier Beckham.

Forberedt på det verste

Hovedtillitsvalgt for Akademikerne i NAV Hordaland, Hanne Schreiber, håper det blir mulig å unngå at fast ansatte blir sagt opp.

— Men vi forbereder folk på det verste, sier Schreiber.

Hun mener det ikke ble tatt nok høyde for at NAV-reformen ville koste både tid og penger.

— Det ble kalkulert med en effektiviseringsgevinst. Men med en så stor omstilling tar det tid før gevinsten kommer, sier Schreiber. Hun mener de aller fleste av de NAV-ansatte stiller seg bak reformen og har tro på at den er fornuftig.

- Vanskelig å ha oversikt

Schreiber mener det uansett er for tidlig å si hva konsekvensene av budsjettsprekken blir.

— Vi har bare foreløpige tall å holde oss til. Nå er vi opptatt av å samarbeide, og av at vi skal få dette til, sier Schreiber.

— Men hvordan er det mulig at heller ikke ledelsen forstår hvordan så mange er blitt ansatt?

— Jeg skjønner at det ser underlig ut. Men vi har vært igjennom en enorm omstilling. Det skaper situasjoner der det kan være vanskelig å beholde oversikten, sier Schreiber.