— De har blant sørget for å sperre jubileumskontoen vår. Den bruker vi blant annet på tiltak overfor yrkesbrødre som havner på brannskadeavdelingen. Tilfelle ville ha det til at familien til en brannskadet kollega fra Lillestrøm har vært i Bergen den siste tiden. Vi har måttet legge ut av våre private midler, sier nestleder i Bergen Brannkorps Forening, Stein Gjøsund.

Prestisjenederlag

Det er Fagforbundet, der Davidsen er leder, som har sørget for å sperre fire konti til Davidsens gamle fagforeningskamerater. Det skjedde etter at den mektige forbundslederen tidligere i sommer led et gedigent prestisjenederlag da hans tidligere kolleger sa nei til å følge ham fra Norsk Kommuneforbund til Fagforbundet.

Flere årsmøter i fagforeningen har med overveldende flertall sagt nei til å være med inn i Fagforbundet. Men Fagforbundet mener disse vedtakene ikke er lovlige. De betrakter alle medlemmene av fagforeningen som medlemmer av Fagforbundet. Nå har fylkesstyret i Fagforbundet Hordaland vedtatt å sette foreningen under administrasjon. Vedtaket begrunnes med at styret ikke har fulgt opp de vedtak som er fattet i overordnet organ.

Skifter forbund

Gjøsund mener vedtaket i styret er meningsløst. Over 90 prosent av medlemmene har undertegnet en erklæring om at de ønsker å melde seg ut av Fagforbundet og over i Det Norske Maskinistforbund.

— Skulle ikke vi rette oss etter flertallet når flere årsmøter med overveldende flertall vedtar at vi ikke skal inn i Fagforbundet?

Etter at ferien er over regner Gjøsund med at bare et titall av de 330 ansatte i brann- og feievesenet er igjen i Fagforbundet.

— Fylkesstyret skal fungere som styre til de får valgt et interimsstyre. Jeg tror ikke de får noen ansatte på brannvesenet til å sitte i et interimsstyre, sier Gjøsund.

Det er ikke bare jubileumskassen Fagforbundet ønsker kontroll med. En egen konto for effektiviseringsmidler, i realiteten lønnsmidler ansatte har spart opp, er også sperret. Det samme er kontoen for Nordiske brannmenns studiedager, en konto som fylles opp med faste trekk i de ansattes lønn.

— Driftskontoen vår er også sperret. Her er blant annet penger for ansattes forsikringer og bankformidling. Fagforbundet forsøker å stikke av med pengene til de ansatte. Jeg forstår ikke at det kan være lovlig, sier Gjøsund.

— De har tatt pengene til de ansatte. Denne handlemåten lukter ikke godt. Den er skremmende for den rokker ved friheten til å kunne drive en selvstendig fagforening.

Leder i Fagforbundet Hordaland, Lillian Eriksen, og nestleder Ronald Berntzen er på ferie. Bergens Tidende lykkes ikke i å komme i kontakt med dem.

<b>TAR PENGENE:</b> Fagforbundets ledelse vil ta pengene til brannfolkene i Bergen Brannkorps Forening. Fra venstre nestleder Stein Gjøsund, Bjørn Gaustad, leder Kjell Solheim, Trond Totland og Ivar Lund. <br/> ARKIVFOTO: FRED IVAR KLEMETSEN)
FRED IVAR UTSI KLEMETSEN