Statens vegvesen foreslår at ferske sjåfører må kjøre med en grønn «L» i bakruten de første seks månedene etter at man har fått lappen.

I dag må de som øver til å ta førerkortet bruke en rød «L» frem til de har klart prøven.

Den grønne L-en blir i så fall en kopi av hvordan ferske sjåfører behandles i Storbritannia og Australia, ifølge Vegvesenet. Forslaget er ennå ikke vedtatt, men er et av de konkrete tiltakene som foreslås for å hindre ulykker blant unge sjåfører.

Skal ut på høring

— En slik ordning vil kunne bidra til at den ferske føreren i større grad ser på seg selv om en som har bestått prøven, men ikke er utlært, heter det i rapporten som ble overlevert samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa nylig.

Forslaget blir oversendt Samferdselsdepartementet, som må ta det videre ut på høring. Hvis det får bred tilslutning, kan det trolig bli innført i løpet av neste år, skriver aftenposten.no.

Andre mulige tiltak er strengere prikkbelastning de første to årene etter at man har tatt lappen og - ikke minst - å styrke innholdet og opplæringen i selve førerprøven.

Fleksneshatt for 50+

Vi tok med oss en grønn L og spurte folk i Bergen om hva de mente om forslaget.

Samtidig spurte vi om det var andre sjåførgrupper som burde ha et merke på bilen; kanskje en Fleksneshatt for eldre sjåfører (50+), et Dame-bak-rattet-merke eller et for Stril i byen.

— Er ikke utlært

— Det høres lurt ut, for ferske sjåfører er ikke utlært. Selv om de har øvd mye, tar det sin tid å venne seg til trafikken, sier Vilde Lien (19). Hun er selv kjøreskoleelev, med de første timene bak seg.

- Et strileskilt, for folk som ikke er vant til å kjøre i byen, hadde det vært noe?

— Nei, de kjører minst like godt som folk fra byen, repliserer byjenten.

- Provosert av rød L

Kjørelærer Aksel Genius (59) i Centrum Trafikkskole, er enig.

— Engelskmennene har hatt god erfaring med dette. Over litt tid tror jeg det kan ha noe for seg her også, men ikke i første omgang, sier Genius.

- Hvorfor ikke med en gang?

— Noen sjåfører blir provosert av biler med rød L eller av en kjøreskolebil, det er i alle fall min erfaring, sier kjørelæreren.

- Helt idiotisk

— Det forslaget virker helt idiotisk. Andre bilister vil bare utnytte det i trafikken, sier drosjesjåfør Einar Dagestad (43).

- Hva med et dame-bak-rattet-skilt? spør vi og viser han et forslag til et mulig fareskilt.

— Nei, og jeg tør ikke engang tenke på hvordan et tilsvarende skilt for mann-bak-rattet ville se ut, smiler drosjesjåføren.

— Ja, til hatt

— Kanskje andre bilister ville vise mer hensyn om en kjører med grønn L, slik de gjør for kjøreskolebiler, undrer Per Hove (63).

- Hva med en hatt bil på eldre sjåfører, for eksempel de over 50 år?

— Ja, for eldre sjåfører kunne det ha noe for seg, for de over 80 år vel og merke, sier den spreke og modne lastebilsjåføren til bt.no.

— Absolutt ikke

  • Hvorfor ikke? I utgangspunktet er vi i Up positive til en grønn L. En innvending kan være at det kan stigmatisere unge bilførere. Det er ikke det vi vil, vi vil berge livene deres, sier sjef i Utrykningspolitiet på Vestlandet, Leon Nordanger.

- Hva med en hatt på bilen for eldre sjåfører?

— Absolutt ikke! Nå er du inne på farlige og følsomme greier, advarer den voksne politimannen.

**Les også:

— Totalt ansvarsløst**

Mange unge dør i trafikken

Norge sliter med svært høye dødstall i trafikken for unge sjåfører. Antallet omkomne mellom 18 og 25 år økte fra 43 i 2007 til 71 i 2008.

— I Norge er 25 prosent av alle trafikkdrepte i denne årsgruppen, men de står for bare syv prosent av trafikken, sier Finn Harald Amundsen, leder for trafikksikkerhetsseksjonen i Vegvesenet til aftenposten.no.

På kartet under kan du se alle dødsulykkene i Hordaland og Sogn og Fjordane i 2009. Klikk på stedet og få vite mer om ulykken.

Høy fart

Statens vegvesen har i rapporten analysert alle dødsulykker på norske veier de siste fire årene. Dette var de mest vanlige årsakene i fjor, da totalt 255 personer omkom i trafikken:

  • Manglende førerdyktighet: 65 %
  • Høy fart: 51 %
  • Alkohol/rus: 27 %
  • Tretthet/avsovning: 14 %
  • Mistanke om selvmord/selvmordsforsøk: 4 %— Ofte er det tre, fire eller fem ulike årsaker som fører til en ulykke, sier Finn Harald Amundsen.

Les mer om rapporten og tiltak mot ungdomsulykker på Statens vegvesens nettsider.

Hva synes du om forslaget om en grønn L for ferske sjåfører? Er det andre skilt du mener vi burde ha?

LURT: Vilde Lien tror en grønn L kan ha noe for seg.
Pål Engesæter
Pål Engeæter
IDIOTISK: Drosjesjåfør Einar Dagestad har hverken tro på grønn L eller Dame-bak-rattet-skilt.
Pål Engesæter
Pål Engesæter