Det bekrefter statssekretær Vidar Ulriksen (Ap) i Fiskeri— og kystdepartementet. Ifølge ham er det ikke aktuelt å la andre overta Kystverkets rolle som faginstans i denne saken.

— Departementet skal nå utarbeide et oppdragsmateriale som Kystverket får i oppdrag å innhente vurderinger og utredninger om fra ulike selskaper, instanser og institusjoner. Vi har ikke tatt stilling til hvilke parter vi skal invitere til å gi en nærmere vurderinger av hevingsalternativet. Før Kystverket skal avgi sin anbefaling, vil utredningsmaterialet bli risikovurdert av Det Norske Veritas, sier Ulriksen.

Uenighet

Det har oppstått uenighet mellom to departementer om hvem som etter loven har plikt til å lede en oppryddingsaksjon for å fjerne miljøtrusselen på havbunnen utenfor Fedje. Miljøverndepartementet mener at Statens forurensningstilsyn (SFT) skal ha ansvaret for aksjonen, mens Fiskeri- og kystdepartementet mener Kystverket skal ha ansvaret. Juristene i de to departementene har ikke kommet til enighet om dette.

-Når vil hevingsalternativet være ferdig utredet?

-Det kan jeg ikke svare på i dag, men vi trenger ikke særlig lang tid. Vi tar sikte på å ha en avgjørelse klar tidlig neste år slik at operasjonen kan gjennomføres til neste sommer, sier Ulriksen.

Enkelte er skeptiske

Fedje-folk har vært skeptiske til Kystverket. Stortingsrepresentant Per Rune Henriksen (Ap) i Hordaland mener det er forståelig.

— Uttalelsen til beredskapsdirektør Tor Chr. Sletner under oljevernaksjonen etter «Server»-forliset om at folket på Fedje har mer hjerte enn hjerne, skapte forståelig nok sterke reaksjoner. Slike uttalelser hører ingen steder hjemme, sier Henriksen.

Til tross for den manglende tilliten Kystverket har i kystbefolkningen, har han ingen problemer med å godta at Kystverket skal lede utredningen av hevingsalternativet.

GEOKONSULT