Byggingen av Kyststamveien er det fremste eksempelet vi har på fremtidige oppgaver der næringslivet må yte en skjerv for det offentlige, sier Helge Dyrnes, administrerende direktør i Bergen Næringsråd.

BT presenterte i går tilbudet fra Lagunen om å spandere ny tilførselsvei for å løse trafikkflokene gjennom Rådalen.

Utspillet fra Lagunen er ikke enestående. I Bergen har næringslivet en lang historie for å påta seg samfunnsansvar, mener Dyrnes og nevner spesielt Fritz Riebers innsats for Eidsvågtunnelen.

— Prinsipielt tor jeg det er en riktig vei å gå å tenke partnerskap mellom private og offentlige aktører. Vi vil lete etter nye områder der det finnes muligheter for det, sier Dyrnes til Bergens Tidende.

Eget A/S

I samarbeid med Stavanger Næringsforening har Bergen Næringsråd dannet selskapet A/S Kyststamveien Stavanger-Bergen.

Håpet er at Stortinget i løpet av neste år skal vedta at det halvoffentlige selskapet A/S Kyststamveien får bygge nesten fergefri kystvei mellom de to byene.

Det skal skje ved å etablere et såkalt Lokalt Prosjekt Selskap (LPS), som påtar seg hele ansvaret for utbyggingen. Også finansiering. Tanken er å åpne for en type internasjonal konkurranse om anbudene der entreprenørene på en helt annen måte enn vanlig er i Norge påtar seg risikoen.

— Det skal rett og slett ikke være mulig å komme tilbake og be om mer penger, sier Dyrnes til Bergens Tidende.

Tidlig på nyåret vil A/S Kyststamveien invitere både private aktører, kommuner og fylkeskommunene til å gå inn på eiersiden i selskapet.

Neste steg blir å få Stortingets aksept.

Kort fortalt er målet å få ferdig Kyststamveien på halve tiden. Med ordinær fremdrift ville det tatt 30-50 år.

Utbyggingen av Kyststamveien omfatter ny bro over Langenuen, bedre fergeforbindelse til Os og rørbro under Boknafjorden.

Johnsen positiv

På rådhuset blir utspillet fra Lagunen hilst med glede.

— Positivt at folk tar sånne initiativ. Min holdning er i hvert fall at vi er positiv til å gjennomgå forslaget, sier Nils Arild Johnsen (Sp), byråd for byutvikling.

Johnsen er klar over at byggeplaner i området uansett krever nye trafikkløsninger rundt Lagunen. Men reguleringsplan må nok til, sier byråden.

— Og dermed må folk vente halvannet år før byggingen kan starte?

— Det er mange planer som skal frem. Jeg vil vurdere å omprioritere slik at denne saken kan gå raskt. Når det gjelder veisektoren ligger største flaskehalsen rundt Lagunen, sier Nils Arild Johnsen.

— På hvilke felt ønsker du deg større privat medvirkning?

— Når kommunen har brukt store midler på å ruste opp byrommene, skulle jeg gjerne sett at næringsdrivende i sentrum tar et medansvar for å holde dem i stand. Slik de gjør på Torgallmenningen, sier Johnsen.