I uttalelsen henstilles regjeringen om å se på støtteordningen i den varslede stortingsmeldingen om maritim sektor.

— Det er viktig at vi har fått til denne uttalelsen, sier stortingsrepresentant Øyvind Halleraker.

Det er beregnet å koste 2,5 milliarder å gi såkalt nettolønn til alle sjøfolk på skip i Nor-flåten - det vil si skip med norsk flagg som opererer på norsk sektor.

I dag har fergerederiene som går til utlandet slik støtte. Stortinget har også vedtatt at forsyningsskip skal få. Halleraker ønsker seg samtidig en gjennomgang av den eksisterende støtteordningen. Halvparten av 500 millioner som går til fergeselskapene går til å subsidiere ikke-sjøfolk på fergene.

— Dette er arbeidskraft som ikke er mer konkurranseutsatt enn ansatte i turistnæringen, mener Halleraker.