Tendensen er klar: Mens kommunene i indre Hordaland gradvis tappes for innbyggere, opplever omegnskommunene til Bergen og det sentrale Sunnhordland kraftig vekst i folketallet.

Det viser en gjennomgang av innbyggertallene i fylkets kommuner de siste 20 årene. Den stor vinneren er Fjell, som har økt folketallet med hele 60 prosent siden 1986. På de neste plassene finner vi Øygarden (+51 prosent), Meland (+43) og Os (+30). Også Askøy, med sine 4333 nye innbyggere, har opplevd betydelig folkevekst. Det samme har Lindås og Sund.

Bro og olje gir folk

Men det er ikke bare kommunene rundt Bergen som trekker til seg nye innbyggere. Stord har fått 2800 nye innbyggere de siste 20 årene. Det er blitt 1300 nye bømlinger, mens Sveio har hatt en mer beskjeden befolkningsvekst.

Fellestrekk for vekstområdene er at broer og tunneler har gitt kortere reisetid til nærliggende byer (Bergen, Leirvik og Haugesund) samtidig som olje— og gassnæringen har skapt nye arbeidsplasser. Tendensen er den samme i Sogn og Fjordane, men ikke ellers i landet, forteller forsker Kjetil Sørlie ved Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR).

— Dette er i hovedsak et vestlandsfenomen. Oljevirksomheten har bidratt, samtidig som storbymagneten Bergen virker kraftig inn i den delen av fylket. Sunnhordland har et dynamisk næringsliv, sier Sørlie.

Andre steder i landet opplever man ofte fraflytting fra kystkommuner, også selv om det bygges broer. Hitra i Sør-Trøndelag er et eksempel.

- Innse situasjonen

Taperkommunene finnes i den indre delen av fylket, fremfor alt i Hardanger.

At Odda mister innbyggere er ingen nyhet. I 2006 var innbyggertallet i den gamle industribyen kommet ned i 7247. I storhetstiden på 60-tallet bodde det over 10.000 i Odda. Også Ullensvang, Granvin, Eidfjord, Ulvik og Vaksdal er blant kommunene som har mistet flest innbyggere. Selv regionsenteret Voss taper kampen om hordalendingene, og har nå godt under 14.000 innbyggere.

Kjetil Sørlie gir ikke mye håp til kommunene som sliter med avfolkning.

— Befolkningsutvikling er en langsomtvirkende kvern. Det betyr at det tar generasjoner å ende kurs. En av konsekvensene av at unge kvinner flytter, er lavere barnetall.

Det beste rådet er å avfinne seg med situasjonen og planlegge ut ifra en nedgang i folketallet, mener Sørlie. Men det er ikke enkelt for kommunene

— Det er uheldig at overføringene fra staten er knyttet til folketall. Dermed er kommunene tvunget til å lage optimistiske befolkningsprognoser for å få budsjettet til å gå i balanse, sier han.