ATLE ANDERSSON

Det er Norges Miljøvernforbund som nå anmelder beredskapsavdelingen i Kystdirektoratet. Organisasjonen hevder etaten bryter forurensningsloven ved å forsettlig trenere tømmingen av 15 tonn bunkersolje fra fartøyet som har ligget i opplag utenfor Blomvåg Fjordhotell i Øygarden i årevis.

Kystdirektoratet har selv tidligere fastslått at skroget er syltynt, og at båten kan synke hvilken dag som helst.

«Skamplett»

Fartøyet inneholder store mengder tungolje og asbest. Det er overhengende fare for at det vil oppstå en lekkasje, og at skipet kan forsvinne til bunns. Forurensningsfaren beskrives som akutt av myndighetene.

Ordfører Olav Martin Vik frykter at båten snart vil ligge som en skamplett og forurensningsproblem på bunnen av Blomvågen.

Øygarden kommune har fått pålegg av Kystdirektoratet om å tømme «Silver» for olje. Både ordfører, rådmann og miljøvernleder har forsikret at de vil gjennomføre tiltaket, og få levert fartøyet til opphugging — så snart de har mottatt statlig garanti for dekking av kostnadene.

- Sokk i stolen

Byråkratiets kvern maler imidlertid langsomt. Nå krever Kystdirektoratet omfattende dokumentasjon før de vil gi økonomisk garanti. Miljøvernleder Rådmund Skjold er frustrert.

— Eg sokk litt i stolen då me fekk kravet om meir dokumentasjon før «Silver» kan tømmast. Her er det tydelig at me må kvessa pennen og skriva dokument. Det å fjerna forureiningsfaren, kjem visst i andre rekke, sier Skjold til VestNytt.

Norges Miljøvernforbund er rystet over at kommunens folk pålegges store mengder papirarbeid, fremfor å komme i gang med bergingsarbeidet.

Eieren pengelens

MS «Silver» er ikke sertifisert noen steder. Eieren Geir Bjørn Sund skal ha uttrykt ønske om å få tømt og fjernet fartøyet, men skal mangle midler til å gjennomføre oppryddingen, ifølge VestNytt.

Et prisoverslag kommunen har innhentet fra firmaet Norscrap West, viser at det vil koste om lag 233.000 kroner å tømme skipet for olje og deretter slepe MS «Silver» til Hanøytangen for opphugging.

KAN SYNKE: Rustholken MS «Silver» kan synke når som helst i Blomvågen i Øygarden. Forurensningsfaren er akutt, men tungrodd byråkrati hindrer at tømming av olje og opphugging kommer i gang. <p/> FOTO: ØYGARDEN KOMMUNE