Før Ljones kom så langt hadde han mottatt rosende ord fra både varaordfører Terje Ohnstad (A) og byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Ohnstad takket Ljones for hans punktlighet og for at han alltid var vel forberedt. Han minte og bystyret om den rollen ordføreren hadde spilt da Bergen Lysverker ble solgt til BKK

— Vi sto i fare for å måtte betale flere hundre millioner kroner i skatt, men Ingmar drev en iherdig lobbyvirksomhet som sparte oss for dette, sa Ohnstad.

Anne-Grete Strøm-Erichsen takket også Ljones for godt samarbeid, og ga ham en klem fordi blomsterbuketten var blitt overlevert tidligere på dag.

Ingmar Ljones takket for interessante og krevende år i ordførerstolen og minte om de store forandringene Bergen kommune hadde gjennomgått i de årene han hadde sittet i bystyret.

— Jeg lover å jobbe for at Hordalandsbenken på Stortinget, på tvers av politiske skillelinjer, skal jobbe for at Bergen får de rammer som byen fortjener.

Selve valget at ny ordfører foregikk helt uten dramatikk. Høyre foreslo Hans Edvard Seim, men under valget fikk Seim kun Høyres 14 stemmer. Kristian Helland fikk stemmene fra de øvrige partier.

Helland, som ikke har lange erfaringen fra bypolitikken, ba om forståelse for at han i en begynnerfase ville trenge en stor tabbekvote.

LJONES-EPOKEN OVER: Avtroppende ordfører Ingmar Ljones har overlatt stolen til sin etterfølger Kristian Helland.
FOTO: KNUT STRAND