Kulturminne frå Fusa 2:

I desse dagar kan folk i Fusa finna blad nummer ein i den 75. årgangen av kyrkjebladet i postkassa si.

Bladet vart likevel starta tidleg på 1920-talet. Ved Fusa kyrkjekontor er det teke vare på ei samling kyrkjelydsblad. Det eldste er frå august 1929. Dette var 9. årgang, og namnet var ”Menighetsblad for Fusa”. Det kom ut med 8-10 nummer i året.

Gullkorn og møte

Bladet var sett saman av fire A5-sider. Det inneheldt ei lengre andakt, oppbyggjelege småstykke til ettertanke, sitat av gullkorn-sorten og salmetekstar. Der var oversyn over døypte og ektevigde, og oversyn over gudstenester og møte. Og det var ikkje få: I blad nummer 1 vinteren 1932 vert det meldt om møte i Vinnes bedehus , bedehuset på Foer, i Eikelandsosen, Strandvik , Sundvor kapell , på Baldersheim, i Håvik, Sævareid, Samnøy, på Bogstrand, Boge, Holdhus og Berge i Fusa.

Utlodding og prestebesøk

Kyrkjebladet inneheldt elles notisstoff som dette: ” Holdhus og Hammerslands kvinneforenings utlodning 9. juni innbragte til Det Norske Missionsselskap kr. 50. Hjertelig takk til alle som deltok. Anna Høihilder.”

I 1931 sette soknepresten inn denne notisen: ”Vet du om nogen gamle og syke som ikke kan komme nogen steder da vær så snild å si fra til mig. Jeg vilde så gjerne rekke rundt til flest mulig. Men jeg må få vite om dem. Sognepresten.” Det var bergensaren Thor Birkeland Grahl-Nielsen som var sokneprest i Fusa på den tida, frå 1927 til 1937.

Gamleheimsfond

Initiativtakaren til kyrkjelydsbladet var sokneprest Søren Hansen (1888-1986). Han hadde sitt arbeid i Fusa prestegjeld frå 1920 til 1926. Hansen ivra for å få bygd gamleheim i Fusa, og ei av målsetjingane med kyrkjebladet var at det skulle skaffa pengar til dette. Bladpengane var kr 1,50 i 1930.

Overskotet frå bladet vart sett av til gamleheimsfond, og det vart prøvd med private innsamlingar. Tanken var opphavleg å reisa ein felles gamleheim for dei tre kyrkjesokna den gongen. Dette gav ein tidleg opp, og Fusa sokn arbeidde vidare med planar om gamleheim der. Først i 1965 vart Fusa sjuke— og aldersheim på Skjørsand ein realitet.

Kvilepause og namnebyte

Menighetsblad for Fusa eksisterte til 1942, og vart redigert av sokneprestane. Etter ein lengre kvilepause kom bladet ut igjen som Fusa kyrkjelydblad i 1956. Det året fekk soknepresten ein hjelpeprest, Håkon Hovland. Han stod for mykje av skrivinga. Hovland hadde forresten ein son ved namn Ragnar, som skulle verta vide kjend for si skriving.

I 1991 vart namnet endra til Fusa kyrkjeblad. Redaktør i jubileumsåret er kyrkjeverje Harald Geir Sæther. Med seg i redaksjonsnemnda har han leiaren for frivilligsentralen i Fusa , Astrid Heidal.

Initiativtakaren sokneprest Søren Hansen med familie.
LAF
Kyrkjelydsbladet i Fusa har kome ut i 75 år med 3 ulike namn.
EMBV/LAF