Sjøfartsdirektoratet sitter foreløpig helt stille og overlater alle undersøkelser til sjøfartsinspektør John Ramsøy og flaggstaten. I første omgang avventer direktoratet sjøforklaringen og rapporten til Ramsøy.

— Vi vil imidlertid følge med og passe på at flaggstaten Kypros oversender en ulykkesrapport til FNs sjøfartsorganisasjon, IMO, sier sjøfartsdirektør Rune Teisrud.

Kypros er på plass

Han understreker at Kypros har et selvstendig ansvar for å granske ulykken, men at sjøfartsinspektøren i Bergen også står fritt til å trekke frem alle relevante forhold i sin granskning. Det kan for eksempel være knyttet til rederiet og dets sikkerhetssystemer.

— Vi er selvfølgelig interessert i hva som har skjedd og hvorfor, sier Teisrud.

Sjøfartsmyndighetene på Kypros opplyser at deres mann, som er på plass i Bergen, vil samarbeide med sjøfartsinspektør John Ramsøy.

— Vår oppfatning er at det er Norge som har den ledende rolle i granskningen siden ulykken skjedde i norsk farvann. Men vi vil samarbeide, sier P. Varnadidis hos sjøfartsmyndighetene på Kypros.

Godt skussmål til rederiet

Varnadidis gir eierne av «Server», Avena Shipping, de beste skussmål og forsikrer at det er et velrenommert og ansvarlig rederi. Han understreker at rederiet har de nødvendige sikkerhetssertifikater, og overholder den såkalte ISM-koden.

Granskning av ulykker innen skipsfarten er sammensatt og komplisert. Berørte stater kan bidra. En stat er berørt hvis rederiet har tilhold der eller skipet er registrert der. I dette tilfellet har både skip og rederi tilhold på Kypros. I tillegg er Norge berørt, siden ulykken skjedde i norsk farvann.