Det er foreløpig konsekvensen av det store overforbruket i NAV Hordaland i 2008.

80 personer ble nyansatt i løpet av året uten at det var penger eller budsjettdekning for det.

Nedbemanning i gang

Informasjonssjef Sissel Mæland sier at NAV Hordaland nå er i full gang med prosessen som skal ende opp med at bemanning og budsjett kommer i balanse.

— De aller fleste av dem som har vært ansatt på midlertidig basis, har nå avsluttet sine arbeidsforhold hos oss. Ingen fast ansatte er sagt opp hittil, og vi håper at det ikke skal bli aktuelt i tiden fremover heller, sier Mæland.

Det er fortsatt stillingsstopp. I tillegg til at så godt som alle midlertidige stillinger er avsluttet, har en del ansatte sluttet på grunn av alder eller fordi de har fått seg jobb andre steder.

Venter på mer penger

  • Vi jobber kontinuerlig for å komme i balanse, og tror vi skal klare det, sier Sissel Mæland.

Det knytter seg imidlertid stor spenning til hvor mye ekstramidler NAV Hordaland vil få i forbindelse med regjeringens såkalte redningspakke, som skal legges frem 26. januar i år. Ekstra bevilgninger til NAV i forbindelse med prognosene for økt arbeidsledighet blir en del av denne redningspakken.

  • Vi har fått klare signaler om at ekstrabevilgninger vil komme, men vi vet ikke hvor store beløp det kan bli snakk om. Derfor har vi ikke kalkulert inn disse pengene i budsjettarbeidet som vi nå er i ferd med å gjennomføre, sier Mæland.

Mange må flytte på seg

NAV Hordaland har brukt 20 millioner kroner mer i 2008 enn det var dekning for. I august/september ble det innført full stillingsstopp, men selv etter den tid ble det ansatt nye folk.

Nedbemanningsprosessen som nå er i gang innebærer også en omfattende flyttesjau. Noen kontorer er overbemannet. De som blir overtallige på disse stedene, får tilbud om å flytte til et annet kontor der behovet for arbeidskraft er større.

Avventer

Hovedverneombud Arne Jakob Vik Olsen i NAV Hordaland sier at han ikke vil kommentere saken nå.

  • Vi avventer hva som vil skje når vi får de endelige budsjettallene på bordet senere denne måneden. Først da vil vi kunne danne oss et realistisk bilde av hva konsekvensene blir for de ansatte, sier han.

Da saken om overskridelsene i NAV Hordaland ble kjent i desember, hadde han stor pågang fra medarbeidere som fryktet at jobbene deres var i fare på grunn av den oppståtte situasjonen.

Ørjan Deisz