Han kan sette i gang sparetiltakene som skal til for å få budsjettbalanse i helseforetaket.

— Jeg er fornøyd. Det blir tøft, og det vil kreve store utfordringer for de ansatte. Men jeg mener vi har det handlingsrommet som skal til, sier Kvinnsland.

Han peker også på at det blir viktig å bedre samarbeidet med kommunene i Helse Bergens område.

— Det er mye å tjene på å samordne kommunehelsetjenestene og sykehusdriften bedre, sier han

Må spare 160 årsverk

Som BT skrev i går blir ingen av de omstridte sparetiltakene på Kvinneklinikken, Barneklinikken og Kirurgisk avdeling iverksatt. Men det vil bli færre hender til å gjøre jobben på sykehuset. 160 årsverk må spares inn dersom målet for sparekampanjen skal nås.

— Det er helt urealistisk, mener de ansattes representanter i styret.

De tror vinningen vil gå opp i spinningen. Det som kan spares ved å redusere utgifter til faste stillinger vil i stedet føre til økte utgifter på vikarer overtid.

— Avdelingene får for mange hull i turnusplanen, forklarte hovedtillitsvalgt for sykepleierne, Britt Frøyen, de andre i styret.

På vegne av de ansatte foreslo hun i stedet at årets budsjett skulle gjøres opp med et underskudd på 150 millioner kroner. Men hun fikk ikke gehør hos de syv andre styremedlemmene.

Bare rammen klar

Foreløpig har styret bare vedtatt rammene for budsjettet. Nå skal administrasjonen utarbeide en komplett tiltaksliste for hvilke sparetiltak som skal settes i verk. Listen skal vedtas på styremøte 6.februar.

Da må også administrasjonen ha konkrete forslag til hvordan de skal dekke inn tiltak for 60 til 70 millioner kroner som det ennå ikke er funnet dekning for.

Lettelse og skryt

Alle som hadde ordet rundt styrebordet, var lettet over at fødetilbudet på Kvinneklinikken skal skjermes for sparetiltakene.

— Jeg så mørke skyer på himmelen og trodde jeg ikke kunne gå god for budsjettforslaget. Nå er jeg mer beroliget, sa Albrigt Sangolt.

Raus med skryten var også Helge Bryne som er Helse Vest sin mann i styret i Helse Bergen.

— Budsjettet er svært godt oppbygd. Helse Bergen jobber godt med å prioritere og sikre kvaliteten på helsetjenestene, sa Bryne i debatten.