Styret ber nå Kvinnsland holde dem orientert om hva som blir gjort ved Kvinneklikken for å rette på manglene som fylkeslegen har påpekt.

Haukeland-sjefen innledet dagens styremøte med å kommentere tilsynsrapporten som BT skrev om forrige uke. Den uvanlige krasse rapporten konkluderer med fem såkalte avvik for Kvinneklinikken.

Møter med KK-ledelsen

— Det hele koker ned til en oppfatning av at alt ikke er som det skal være ved KK, sa Kvinnsland og la til at sykehusledelsen har hatt jevnlige møter med KK-ledelsen siden før jul

Kvinnsland understreket at det medisinsk sett er trygt å føde ved KK.

— Slike hendelser som ligger til grunn for rapporten, skjer også andre steder med samme frekvens. Kritikken mot KK går på ledelsens vilje og evne til å bruke det som skjer til å endre holdninger, sa Kvinnsland som avrundet med å si at han er trygg på at KK om ikke lenge vil fremstå på en annen måte.

— KK går kraftig i seg selv, sa han.

- Har tillit til Kvinnsland

Oddny Miljeteig var den første til å ta ordet etter Kvinnslands orientering og understreket hvor viktig det er for KK å ha et godt omdømme.

— Jeg har tillit til at Kvinnsland tar fatt i dette og ser frem til at vi i denne saken får jevnlig informasjon til styret, sa hun.

En fersk måling av omdømmet til Helse Bergen viser at det vanskeligste punktet for hele sykehuset er kommunikasjon med pårørende og pasienter, påpekte Signy Midtbø Risnes. Problemene ved KK handler også mye om kommunikasjon, la hun til.

— Det er nødvendig at styret får en god sak om hva som gjøres ved KK. Den må særlig handle om hva hvilke prosedyrer klinikken har for kommunikasjon med foreldrene når det oppstår krise rundt en fødsel, sa Risnes.

Bekymret for arbeidsmiljøet

Jana Midelfart Hoff, som er ansatterepresentant i styret, er opptatt av hva fylkeslegens rapport sier om arbeidsmiljøet ved KK.

— Jeg synes det er bekymringsfullt at ansatte sier de er redde for å komme med kritikk. Hvis fagfolkene er redde for å bli «halshogget» hvis de opponerer, får de en veldig defensiv stil. Noe må gjøres for å bedre arbeidsmiljøet, slik at kritikk kan skje i trygge omgivelser, sa Hoff.

Styreleder Ranveig Frøiland oppsummerte runden om KK-rapporten med å understreke at styret ønsker å bli orientert når KK har klar et svar på rapporten.