Avgjørelsen er en uttalelse til en konsekvensutredning for Jondalstunnelen. Kommunestyret har ikke gjort noe endelig vedtak. Varaordfører i Jondal, Sigrid Brattebø Handegard, var til stede under møtet i dag. Hun var overrasket over Kvinnherad-politikerne.

— Jeg føler det er lite samsvar mellom ord og handling. Det er et stort ønske om godt naboskap. Hvis en virkelig mener det, må en gjøre vedtak som viser det, sier hun. Brattebø Handegard mener valget av dyreste tunnelalternativ sender feil signal i så måte.

Valget vil gi en pris på Jondalstunnelen på om lag 510 millioner kroner, med åtte meters bredde i stedet for åtte og en halv meter.

Politikerne frykter store inngrep i Nordrepollen dersom veien til Jondalstunnelen skal gå gjennom bygden.

Alternativet vil også være mest i pakt med realiseringen av Folgefonna nasjonalpark.