Fredag skal de 25 kvinnene og 33 mennene som tok doktorgrad ved Universitetet i Bergen i høstsemesteret delta på en doktorpromosjon i Håkonshallen. Der vil de få overrakt sine doktordiplomer av universitetsrektor Kirsti Koch Christensen.

Dr. polit. Astrid Blystad skal holde tale på vegne av de nye doctores. Hun har tatt doktorgraden på en avhandling om fruktbarhet i Tanzania. NTB