ELLEN EIDE

Menn og kvinner er dessuten langtfra enige om hvor mye de faktisk gjør i hjemmet.

Vi må gjerne tro vi lever i tiden og at kvinner og menn er revolusjonerende likestilte. På hjemmebane er svært mange ganske så tradisjonelle hva fordeling av oppgaver mellom kjønnene angår. Kvinnene gjør fortsatt absolutt mest av de typiske «kvinnetingene», som matlaging og rengjøring. Og den åpenbare kvinnebastionen er klesvasken. Sannsynligvis er det frykten for at yndige, små blondetruser og den altfor dyre hvite toppen ikke skal overleve en runde i vaskemaskinen om vi lar husbonden ta seg av det. Hele 85 prosent av de spurte kvinnene i en undersøkelse om kjønnsroller i hjemmet svarer at det alltid eller vanligvis er de som tar klesvasken.

— Gjør det for dårlig

— Er det kvinnene som er kontrollfriker og ikke vil gi slipp?

— Absolutt ikke. De synes rett og slett ikke at mennene gjør det bra nok, sier familiesosiolog Kari Moxnes ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim.

— Dette handler om sortering av tøy. Det er jo effektivt å gjøre ting så dårlig at den andre ikke orker mer av det og heller tar det selv, fortsetter hun.

Og for kvinner som nå kaster seg over mannen for hans bruk av stygg taktikk - vent et øyeblikk. For Moxnes har mer:

— Jeg sier ikke at det er sabotasje. Dette er ting også kvinner gjør. Det er ikke så vanskelig å skifte dekk på en sykkel, for eksempel. Men det man ikke har lyst til å gjøre, har man heller ikke så stor interesse for å lære, fastslår hun.

1474 kvinner og menn deltok i undersøkelsen, som er gjennomført av Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (SND). Og det er ikke bare klesvasken som i hovedsak faller på kvinnene. Hovedtrekkene viser at kvinnene gjør absolutt mest av husarbeid og matlaging, mens mennene utfører små reparasjoner. De betaler også flest regninger.

Ulik oppfatning

Mennene og kvinnene i undersøkelsen har systematisk ulik oppfatning av hvordan arbeidet rent praktisk fordeler seg. Menn mener de gjør mer enn kvinner tilskriver dem, og omvendt.

Et eksempel er klesvasken: 85 prosent av kvinnene mener altså at de alltid eller vanligvis vasker klærne, mens 77 prosent av mennene mener dette er riktig. Bare 3,2 av kvinnene sier det er mannen som vasker klærne, mens 8,5 prosent av mennene selv hevder jobben faller på dem. I tillegg kommer de parene som sier at de deler jobben omtrent likt.

Tilsvarende er bildet på områder hvor mannen tradisjonelt gjør mest - kjønnene er uenige om i hvor stor grad det er sånn: 84 prosent av mennene og 70 prosent av kvinnene sier mennene gjør reparasjoner i huset. Tre prosent av mennene og åtte prosent av kvinnene mener det er damene som trår til når noe må repareres.

Pynter på sannheten

Kari Moxnes mener det er helt naturlig at vi mennesker ønsker å fremstille oss selv dyktigere enn vi i virkeligheten er.

— Gjør vi ikke det på alle områder i livet da? spør hun.

Samtidig fremmer forskeren en påstand om at gifte kvinner faktisk har en tendens til å fremstille mannen som «flinkere» enn han i faktisk er. Mange synes nemlig det er flaut å ha en mann som ikke henger med i likestillingsspørsmål, og derfor fargelegger bildet til hans fordel så lenge de holder sammen.

Men er det nå så galt at ikke begge partnerne gjør de samme tingene?

Moxnes påpeker at det er ganske stor forskjell på hvor mye tid det tar å skifte dekk på bilen og reparere småting, kontra å holde et hus i orden. Det viktigste er kanskje at paret kommuniserer godt og er enige om hvordan de faktisk vil fordele oppgavene, at man har et bevisst forhold til det. Dersom konen faktisk synes det er helt okå vaske opp, mens mannen synes det er stas å klippe plen, er det ikke så viktig at begge skal gjøre begge deler.