I Bergen blir det to bønnesamlinger, forteller Ruth Aambø i den lokale komiteen for Kvinnenes internasjonale bønnedag.

— Denne dagen er en tradisjon i kristne kirker over hele verden. I år samles vi under mottoet «Kvinner former fremtiden - i tro», legger Aambø til.

I år arrangeres det to parallelle bønnesamlinger i Bergen, begge fredag klokken 12. Prestekoneforeningen, Norsk luthersk Misjonssamband og Bergens Indremisjon inviterer til møtelokalet «Betlehem» på Vestre Muralmenning, mens kvinner i ulike frikirkesamfunn har valgt å samle troppene i Baptistkirken i Vilhelm Bjerknesvei.

I forbindelse med Kvinnenes internasjonale bønnedag er det vedtatt å bruke bønner og bibeltekster fra Panama. Kvinnene skal også bruke dagen til å samle inn penger til trykking og distribusjon av bibler i det vesle latinamerikanske landet.

Kvinnenes internasjonale bønnedag har i år komiteer i over 170 land. Hensikten med bønnedagen er både å stadfeste egen kristen tro, og samtidig støtte hverandre og utvikle fellesskap gjennom bønn.

I Norge startet de årlige bønnedagene i slutten av 1920-årene, fremgår det av programmet for dagen.