To av ti kvinner opplyser at de i stor eller noen grad frykter svineinfluensaen. Bare en av ti menn sier det samme.

Det viser en ny undersøkelse Sentio har utført for BT.

– Kvinner vet ofte mer om helse enn menn gjør. De er interessert, og setter seg oftere inn i saker som har med helse å gjøre. I tillegg har de gjerne ansvaret for familiens helse, både barnas og mannens, i tillegg til egen, sier professor Ulla-Britt Lilleaas ved Universitetet i Agder. Hun har blant annet studert kjønnsforskjeller innen helse.

Professorkollega Ingvard Wilhelmsen ved UiB mener kvinner har en større hang til å tenke «katastrofe» enn menn, nettopp på grunn av egne barn.

– Kvinnene må spørre seg om det er riktig bruk av ressursene i livene deres å bekymre seg over ting de ikke kan kontrollere. Hver enkelt av oss har et selvstendig ansvar for å vurdere hvor redd vi vil bli, sier Wilhelmsen.

– Husk at Folkehelseinstituttet har plikt til å tenke katastrofe. påpeker han.

– Handler om barna

I vaksinelokalene på Brann Stadion er det en god miks av både mødre, fedre, barn og besteforeldre denne ettermiddagen. Edel Heggem har nettopp fått vaksiner til sine to døtre Juna (6) og Tine Si (9).

– Jeg tror min mann og jeg er like opptatt av dette, selv om det er jeg som har fulgt med på informasjon om vaksinasjonen, sier Heggem.

Selv er hun i risikogruppen, og fikk vaksine allerede i forrige uke. Da det var klart at barn opp til ni år kunne få vaksine, var hun snar om å melde seg med sine jenter.

Det gjorde også Kirsti Lande. Hun var på jobb, og fikk vite av kolleger at vaksinasjonen var åpnet for nye grupper.

– Jeg er sikker på at det er forskjell på kvinner og menn. Det har noe med ansvaret for barna å gjøre. Da vi diskuterte dette på jobben, sa en mannlig kollega at han ikke hadde tenkt seg opp med ungene. Han skulle overlate det til konen, forteller Kirsti Lande.

Mer føre var

Hun var derimot ikke i tvil om at hun skulle bruke noen timer av dagen sin på å få datteren vaksinert. Hun tenkte ikke på at hun kunne ringe Sofies far og høre om han ville ta henne med i stedet.

– Hvorfor tror du kvinner er reddere enn menn?

– Menn har høyere terskel for hva de skal tåle av smerte og sykdom. Kvinner er litt mer føre var. Kanskje trenger vi begge deler, sier hun.

Datteren Sofie blir ni år om en uke. Moren hentet henne ut av skolen for å få henne vaksinert. Sofie er litt i tvil om det var verd å slippe noen skoletimer for å ta svineinfluensavaksine.

– Det var litt vondt, forteller hun.

– Hva har du hørt om svineinfluensaen, da?

– Jeg har hørt at noen har dødd, og at det var mange som stod i kø første dagen det var vaksinering, sier Sofie.

Ikke mer nervøs

Professor Ulla-Britt Lilleaas ved Universitetet i Agder forklarer at kvinner er flinkere enn menn til å vurdere konsekvensene av sykdom. Det trenger ikke bety at kvinner er mer nervøse.

– Kvinnene går inn i denne diskusjonen på en helt annen måte enn menn. Mennene har et forhold til sin maskulinitet, og opplever at det å være opptatt av helse og sykdom er feminint og kvinnelig. Det fører også til at mange menn går mindre til lege. Når de først kommer seg dit, kan det hende de har pådratt seg så store helseproblemer at de er vanskelig å gjøre noe med, sier Lilleaas.

Totalt sett mindre redd

Nordmenn flest er likevel ikke særlig redd for svineinfluensaen. BT gjennomførte en lignende undersøkelse i august. Da svarte 80 prosent at de ikke var redd for svineinfluensa. I dag svarer 85 prosent det samme.

Svært mange tar også forholdsregler, ved å vaske hender, desinfisere dem, nyse i skulder eller albue. Men ingen avlyser reiser, svært få unngår steder med mye folk, og folk tar bussen like mye, eller lite som før.