«Mens mennene bruker dobbelt så mye penger som kvinnene på utstyr som tv, pc og annet digitalt utstyr, er det ikke uventet kvinnene som bruker de største pengesummene på klær og sko», skriver SSBMagasinet.

Undersøkelsen, som gjelder for perioden 2001 — 2003, finner ut at forbruksutgiftene til kvinner og menn er nesten lik. Begge kjønn bruker omkring 200.000 kroner til forbruk i året.

Mer til kjøkkenutstyr

Vi bruker mindre til klær og sko fordi prisene er gått ned, ikke fordi vi kjøper mindre av disse varene. Mens menn kjøper klær og sko for i gjennomsnitt 5000 kroner i året, bruker kvinnene 11.000 kroner i året på å kle og sko seg.

Utgiftene til bolig, lys og brensel har vokst i forhold til årene før. SSBMagasinet forteller at siden forbruksundersøkelsen 1996-1998 bruker aleneboende menn og kvinner en tredjedel av budsjettet til dette i dag, mens de brukte en fjerdedel den gang.

Aleneboende bruker også mer penger på boligformål enn en gjennomsnittlig norsk husholdning. 65.000 kroner bruker de enslige, mens en gjennomsnittlig norsk husholdning, som i snitt består av 2,2 personer, bruker vel 81.000 kroner.

«Kvinner bruker fire ganger så mye penger på kjøkkenutstyr, glass og dekketøy som menn. Det eneste mannen bruker mer penger på enn kvinner er verktøy og utstyr til huset og de bruker dobbelt så mye penger på lønnet husarbeid/hushjelp», skriver magasinet.

Dobbelt så mye på øl

Kvinner bruker også dobbelt så mye penger på frukt enn menn, og forbruket av fisk, frukt og grønnsaker er også større. Kvinner bruker mange hundre kroner mer på disse varene enn menn, slås det fast.

Og når menn bruker 8200 kroner, eller fire prosent av utgiftene sine på alkohol og tobakk, går det med 6200 til de samme varene for kvinner. Det er tre prosent av lønnen deres. Mer spesifikt bruker menn dobbelt så mye på øl som kvinner, 2400 kroner i året. De ligger også over på tobakk, 4000 kroner mot 2700 kroner for kvinnene.

Og så viser undersøkelsen av kvinner bruker litt mer på ferieturer enn menn. En tusenlapp mer i året på feriereiser og pakketurer.