Det viser tall fra undersøkelsen Forbruker og Media til TNS Gallup

Den omfattende undersøkelsen kartlegger blant annet hva den norske befolkningen over 15 år gjør i fritiden. Rundspørringen pågår gjennom hele året.

Tall for Bergen og omegn viser at de ivrigste lesehestene her er kvinner mellom 30 og 49 år.

62,9 prosent av dem som leser bøker fem eller flere ganger i uken, er kvinner.

70 prosent av de som sjeldent eller aldri leser bøker er menn.

— Begynner i barnehagen

Daglig leder Ketil Kolstad i Foreningen les er ikke overrasket over tallene.

— Vi forsøker å jevne ut disse forskjellene. Det er noe av hovedgrunnen til prosjektet Les for meg pappa, sier Kolstad.

Prosjektet har som mål å oppnå leselyst hos barn generelt, og hos unge gutter spesielt.

— Det har stor betydning at menn blir gode lesende rollemodeller, sier Kolstad.

Han tror at årsaken til at kvinner leser mer enn menn, er at det er flere kvinner som «formidler lesing».

— Det er en sammensatt utfordring. Vi ser at kjønnsroller sementeres over tid. Forskjellene starter allerede i barnehagen. Kvinner leser også mer for barna sine enn det menn gjør, sier Kolstad.

Prioriteringer

Av mennene som svarer at de sjeldent eller aldri leser, er de fleste mellom 30 og 49 år.

— Man leser forskjellig ut fra hvilken fase man er i livet. Dette er en tid som ofte handler om småbarnsliv og karriere. Men det sier mest om prioriteringer. Det er skuffende at ikke menn bruker mer tid på å lese, sier Kolstad.

Han tror at forskjellene også skyldes «leserens image». Lesesenteret i Stavanger har spurt unge om hvordan en leser ser ut.

— Svarene gir nedslående bilder. Leseren oppfattes som en passiv, nerdete person uten venner. Dette er et bilde som gutter ikke ønsker å identifisere seg med. Jentene har større armslag innen sin kjønnsrolle slik at de kan velge å lese utfra interesse og ikke gjengmentalitet, mener Kolstad.

Foreningen tror det kan hjelpe å rekruttere flere mannlige lærere og bibliotekarer.

— Vi er overbevist om at dette er tillærte forskjeller. Det vil absolutt hjelpe med flere lesende menn i barnehager, i stedet for at de er der bare som et fotballalibi, sier Kolstad.

Tre av fire kvinner

I Bokklubben er det også sterk slagside i kjønnsfordelingen. 75 prosent av medlemmene er kvinner.

— Det er vel sånn at kvinner er smartere enn menn, ler Knut Gørvell, redaksjonell direktør i Bokklubben.

Og legger til:

— Kvinner er jo kjent for å være kulturkonsumenter. De er mer opptatt av relasjoner og mellommenneskelige forhold.

Tidligere undersøkelser fra Den norske Bokhandlerforening og Den norske Forleggerforening viser også at kvinner og menn leser forskjellige bøker.

Mens kvinner foretrekker krim og annen skjønnlitteratur, fordyper menn seg oftere i fag- og jobbrelaterte bøker, historie og biografier.

— Kvinner er flinkere til å bruke bøker til avkobling og refleksjon, mens menn leser av andre grunner. Menn er ofte mer nytteorientert, og leser bøker med informasjon de har bruk for, sier Ketil Kolstad.

Hvorfor tror du kvinner leser mer enn menn? Si din mening.

Roald, Berit