KRISTINE HOLMELIDkristine.holmelid@bergens-tidende.no

Om lag 60 prosent av studentene og 40 prosent av alle som tar doktorgrad, er kvinner. Men svært få klarer å klatre høyere innen universitetssystemet: Bare 12 prosent av alle universitetsprofessorer er kvinner.

— Stort behov For å bedre likestillingen i forskning og høyere utdanning er penger til 20 professorater for kvinner avsatt på statsbudsjettet for 2001. Kampen om professoratene blir hard.

Ved UiB er det kommet forslag om over 30 professorater øremerket for kvinner. Universitetene i Oslo og Trondheim har søkt om 21 og 12 kvinne-professorater. Universitetet i Tromsø har ikke bedt om et bestemt antall, men om en «rimelig tildeling». Trolig er det langt flere kvinner som er kvalifisert for et professorat.

– Søknadene viser at behovet er veldig stort, sier likestillingsrådgiver Anne Marit Skarsbø ved UiB.

– Mislykket rekruttering Selv om Skarsbø er positiv til øremerking av professoratet for kvinner, tror hun ikke at det vil bedre mye på statistikken.

– Til andre professorater vil det være mange flere mannlige søkere enn kvinner, så det skjeve fordelingen vil fortsette, sier Skarsbø.

– Øremerking av professorater for kvinner er helt nødvendig. Husk at det ikke er oppnådd noe resultat tidligere, selv med en bevisst forestilling i 20 år om at flere kvinner er ønsket innen universitetene, sier medlem av Det akademiske kollegium ved UiB, Arne Skauge.

Skauge er administrerende direktør i Finansnæringens Hovedorganisasjon og tidligere finansminister.

– Kontroversielt og nødvendig – Øremerking av stillinger er kontroversielt. Men det må være lov å prøve seg frem, mener Skauge.

UiB har tidligere øremerket halvparten av alle postdoktor-stillinger, eller forskerstillinger etter endt doktorgrad, til kvinner for å bedre rekrutteringen.

– Vi har ikke råd til å la være å bruke kompetansen til de dyktige kvinnene som finnes på universitetet. Slike særtiltak er nødvendig, sier rektor ved Universitetet i Bergen (UiB), professor Kirsti Koch Christensen.

– Lær av politikken Arne Skauge mener det ikke ligger noen tilsiktet mannskonspirasjon bak det lave antall kvinnelige professorer.

–Det kan i mange tilfeller være ikke-bevisste nettverk som styrer, mener Arne Skauge.

– I politikken var en bevisst på å øke kvinneandelen gjennom kvotering. I dag er det mange innflytelsesrike kvinner i politikken. Jeg tror vi etter hvert vil se gode resultater også innenfor universitetene, sier Arne Skauge.

I tillegg til de 20 øremerkede professoratene, kommer penger til 100 doktorgradsstipender og 40 postdoktor-stillinger øremerket for kvinner.