Det viser tall fra undersøkelsen Forbruker og Media til TNS Gallup.

Den omfattende undersøkelsen kartlegger blant annet hva den norske befolkningen over 15 år gjør i fritiden. Rundspørringen pågår gjennom hele året.

«Vi har aldri gått så mye på tur som etter at vi flyttet til Bergen. Her er fjellet og naturen så lett tilgjengelig»

Sofia Stenberg-Petri, Sverige

Syvmilssteg foran

TNS Gallup har spurt et utvalg på 517 personer i bergensregionen hvor ofte de går på fotturer i fjell, skog og mark.

Totalt sett er antall turgåere nokså jevnt fordelt mellom kjønnene. Men de aller ivrigste – med klar margin – er kvinner.

Hele 88,5 prosent av dem som går på tur fem eller flere ganger i uken, er kvinner.

Dette står i kontrast til nasjonale tall. Av dem som går oftest på turer på landsbasis, er 56,5 prosent av dem kvinner.

– Det må ha en klar sammenheng med byfjellene. Bergen er unik i forhold til resten av landet når det gjelder tilgang på natur, sier daglig leder i Bergen Turlag, Einar Johan Grieg.

Tilgjengelig

Sofia Stenberg-Petri (25) og Helena Mårtensson (22) fra Sverige er sesongarbeidere i Bergen. Onsdag formiddag var de på tur i Fjellveien og skulle opp på Sandviksfjellet.

– Vi har aldri gått så mye på tur som etter at vi flyttet til Bergen. Her er fjellet og naturen så lett tilgjengelig, sier Stenberg-Petri.

De går på fotturer to til tre ganger i uken.

– Det er noe helt annet å være ute i skogen enn inne i en aerobicsal. Man får mer roen ute i naturen, sier hun.

Daglig leder i Bergen Turlag er ikke overrasket over at kvinner er på tur oftere enn menn. De fleste nye medlemmene i Bergen Turlag er nemlig kvinner.

– Kvinner er mer opptatt av helse og av å holde seg i form. I tillegg søker de oftere sosialt fellesskap. På alle våre turer er det en klar overvekt av jenter, sier Einar Johan Grieg.

SPREK: Elise Orten (43) trener hver eneste dag. Hver søndag er hun på fjelltur. – Jeg prøver å komme meg ut i naturen tre-fire ganger i uken. For meg er det en livsstil. Det gir masse energi og glede, sier Orten.

Hun tror at byfjellene er en av grunnene til at kvinner i Bergen går mer på tur i forhold til resten av landet.

– Nærheten til turterreng betyr alt. Vi er så heldige at vi kan gå rett fra hjemmet og ut i naturen, sier Orten.

– Menn skal over tregrensen

Men tilgangen til byfjellene forklarer ikke hele forskjellen mellom kjønnene. For menn i Bergen skal ifølge statistikken ikke være like ivrige med å komme seg ut på tur.

På landsbasis er det 47,9 prosent av dem som svarer at de aldri går på fottur menn. I Bergen er tallet høyere. Her er 55,8 prosent av de som aldri går på tur menn.

– Forskning viser at kvinner er langt flinkere enn menn til å bruke nærområdene til turgåing. Menn skal lengre av gårde, helst over tregrensen. Det skal være mer ekspedisjonspreg over menns turer. Dermed kommer de seg gjerne sjeldnere av sted, sier førstelektorstipendiat i friluftsliv, Trond Augestad, ved Norges idrettshøgskole.

Han mener at menn er for opptatt av det han kaller «Den store ferden», og at de ikke ser «Det enkle friluftslivet».

– En rolig fottur i nærområdet er liksom ikke tøft nok. Det er mer maskulinitet forbundet med et friluftsliv preget av jakt, uberørt natur og lange turer. Kvinner er mye flinkere til å ta med seg barna og nyte enkle turer utenfor stuedøren, sier han.

Augestad håper at flere menn i Bergen innser at de ikke må langt av sted for å ta del i friluftslivets gleder.

– Det har store helsemessige fordeler. I naturen stresser man ned. Det stilles færre krav, man kan være seg selv og rusle rundt med sine egne tanker, sier Augestad.

Hvorfor tror du kvinner i Bergen går mest på tur? Si din mening her.

ANE BØRHAUG