Det er Cecilie Schou Andreassen, forsker og psykologspesialist knyttet til Stiftelsen Bergensklinikkene og Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB) som nå kan legge frem resultatene av et banebrytende forskningsprosjekt om avhengighet av Facebook.

Påvirker jobben negativt

Og slik forklarer hun hva denne formen for avhengighet består i og hvem som særlig rammes:

— Facebookavhengighet innebærer å være sterkt opptatt av Facebook og å være drevet av en sterk motivasjon til å være på og bruke dette mediet, samt å legge så mye energi og innsats inn i Facebook at det påvirker negativt både private relasjoner, jobb og studier, pluss fritidsaktivter og eventuelt helse, sier hun til aftenposten.no.

— Facebook er et nyttig og godt verktøy konstruert for å skape en online versjon av de sosiale forholdene man har i det virkelige liv. Noen synes imidlertid å være drevet til å bruke dette sosiale mediet på en overdreven og tvangsmessig måte. Disse betegnes som «Facebook-avhengige».

Kvinner og unge mest utsatt

- Hva kjennetegner dem som blir avhengige?

— Analysene våre viser at kvinner skårer betydelig høyere på Facebook-avhengighet enn menn. I tillegg finner vi at yngre personer er mer utsatt for å utvikle slik avhengighet enn eldre, sier Schou Andreassen.

— Vi har også funnet ut at personer som er engstelige og sosialt usikre bruker Facebook mer enn de som skårer lavt på slike egenskaper. Det skyldes trolig at de som plages med angst synes det er lettere å kommunisere via sosiale medier enn ansikt til ansikt.

Dette er kjennetegnene

Schou Andreassens forskning viser at slik Facebookavhengighet har mange fellestrekk med annen rusavhengighet, enten det gjelder narkotika, alkohol eller andre kjemiske stoffer.

I samarbeid med Stiftelsen Bergensknikken har hun utviklet en metode; «Bergen Facebook Addiction Scale», som skal vise hvor utsatt man er.

Metoden bygger på seks grunnleggende kriterier, hvor man på samtlige kan skåre slik (Oversatt fra engelsk versjon på nettstedet til Universitetet i Bergen): 1: Svært sjelden 2: Sjelden 3: Av og til 4: Ofte 5: Svært ofte

Og dette er kriteriene:

  • Du bruker mye tid på å tenke på Facebook eller planlegge å bruke Facebook
  • Du føler en trang til å bruke Facebook mer og mer
  • Du bruker Facebook for å glemme personlige problemer
  • Du har prøvd å kutte ned på bruken av Facebook uten å lykkes
  • Du blir rastløs og urolig hvis du blir avskåret fra å bruke Facebook
  • Du bruker Facebook så mye at det har negativ innflytelse på din jobb eller dine studier Kjenner du deg ofte eller svært ofte igjen på minst fire av de seks kriteriene, så vil du trolig være avhengig av Facebook, ifølge Cecilie Schou Andreassen.
KRITERIER: Forsker Cecilie Schou Andreassen har satt opp seks kriterier for Facebook-avhengighet.