— Jeg forstår ikke logikken i et at det er egenandeler på kunstig befruktning mens ingen snakker om egenandeler på abort. Det er et paradoks, sa Laila Reiertsen på Frps fylkesårsmøte.

— Det kan ikke være i tråd med god Frp-politikk at det bare er de med penger som skal ha mulighet til å få hjelp mot barnløshet, la hun til. Reiertsen viste til at Frp hadde stemt for å innføre full betaling på assistert befruktning på Stortinget. Prisen kunne for enkelte komme opp i 100.000 kroner.

Hun fikk følge av flere kvinner som brukte anledningen anledningen til å tale varmt for å fjerne egenandelene

— Det er riktig som Laila Reiertsen sier, at stortingsgruppen har gått inn for full egenfinansiering. Det er i tråd med vårt landsmøtevedtak. Men det er ingenting i veien for å ta en omkamp dersom årsmøtet ønsker det. Også i Møre og Romsdal Fremskrittsparti har man tatt opp dette. Det går an å se på denne saken på nytt, sa stortingsrepresentant Karin Woldseth.

Og sentralstyremedlem Liv Røssland fulgte opp i det som fremsto som et organisert lite kvinneopprør.

— Kanskje det var feil av landsmøtet. Kanskje vi ikke vurderte konsekvensene tilstrekkelig. Dersom det er slik, er det bare voksent av partiet å snu Det viser at vi har sunn fornuft, selv om vi er politikere.

I går fremmet flere Frp-kvinner en resolusjon der landsmøtet i partiet oppfordres til å endre programformuleringen om kunstig befruktning. Bare 15 stemte mot.