— Jeg tror kvinner får altfor lite informasjon om hva man kan gjøre i førstegangstjenesten. For min del har for eksempel jobben som tillitsvalgt vært utrolig meningsfull og lærerik, sier hovedtillitsvalgt for soldatene i Sjøforsvaret, Iselin Mundheim (22).

Hun og Tonje Skjellstad (20) er to av få kvinnelige soldater man finner på Haakonsvern orlogsstasjon. Ingen av dem har angret på valget.

— Jeg tok dette som et friår, og det har vært utrolig bra. Man blir utfordret på så mange plan. Man må samarbeide med andre, blir satt på både fysiske og psykiske utfordringer og opplever mestringsfølelse, sier Skjellstad.

Medieoppslag ødelegger

Fra 2010 ble det innført sesjonsplikt for kvinner, og mange håpet dette skulle føre til økt kvinneandel. Men tallene for 2011 viser at bare 7,7 prosent av alle som møtte til førstegangstjeneste var kvinner. Det er nesten identisk med hvordan det har vært de siste årene.

— Vi må bli mye flinkere til å følge opp de kvinnene som melder seg som interesserte på sesjon. Det er skuffende at vi ikke har klart å øke kvinneandelen, sier pressetalsmann Eystein Kvarving i Forsvaret.

Han mener det er flere grunner til at økt kvinneandel er viktig.

— Forsvaret blir bedre av flere kvinner. De bidrar med andre tanker, ser verden på en annen måte og utfører oppgavene forskjellig fra menn. For å løse oppgavene våre er vi avhengige av folk med forskjellige egenskaper, sier Kvarving.

Han tror mange negative medieoppslag om kvinner i Forsvaret også kan være en årsak til den lave kvinneandelen.

— Det er veldig uheldig og virker negativt på vårt omdømme. Det må likevel understrekes at dette er enkelttilfeller og noe vi har nulltoleranse for. Jeg tror vi generelt sliter med et mannsdominert image. Ute i samfunnet er det et litt stereotypt bilde av hva vi driver med, sier Kvarving.

Jekker ned guttene

Landstillitsvalgt for soldatene i Forsvaret, Grunde Almeland, mener det trengs flere rekrutteringstiltak.

— Jeg tror ikke folk er klar over hvilke muligheter som eksisterer i Forsvaret. Å være i militæret handler ikke bare om å ligge i skogen. Det er utrolig mange spennende tjenestemuligheter, og man burde fått mer informasjon om dette på skolene i dag, sier Almeland.

Han mener det er på høy tid at det blir verneplikt for kvinner.

— Her bør politikerne ta ansvar. Kvinnene er også utrolig viktige for miljøet i Forsvaret. De klarer ofte å jekke ned oss guttene litt, sier Almeland.

Vurderer tiltak

Statssekretær i Forsvarsdepartementet, Roger Ingebrigtsen, mener også at noe må gjøres.

— Dette er for dårlig. Vi må bli bedre på å motivere kvinnene til en karriere i Forsvaret. Hos Grensevakten blir alle kvinner som skal inn til tjeneste ringt opp av de kvinnelige soldatene som slutter. Her får de informasjon om tjenesten, og de får vite hva som kreves av dem. Dette er eksempel på tiltak vi må gjøre mer av, sier Ingebrigtsen.

Han sier regjeringen vil vurdere å innføre verneplikt også for kvinner. Departementet jobber nå med en stortingsmelding der dette temaet vil bli diskutert.

— Det er altfor tidlig å si hva vi vil konkludere med. Men personlig mener jeg det er rart at man i 2012 har en samfunnsordning der kun det ene kjønnet har en plikt, sier Ingebrigtsen.