I første halvår 2007 ble det gjennomført 561 doktorgrader ved norske universiteter og høyskoler. Dette er 64 flere enn i første halvår 2006. Økningen var størst i Bergen, Tromsø og ved NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) i Trondheim.

Økningen på kvinneandelen er formidabel. Mens det var to færre mannlige doktorander i første halvår i år enn i fjor, økte kvinnelige doktorander med 66, eller hele 25 prosent. Nå er det nesten like mange kvinner som tar doktorgraden som det er menn, og kvinneandelen er oppe i 47 prosent. De siste par årene har kvinneandelen ligget på omkring 40 prosent, men kvinnene har gjort et drabelig sprang oppover i år.

— Naturlig prosess

Blant dem som har tatt doktorgraden ved Universitetet i Bergen i år, er Torill Helene Tveito. Hun disputerte på emnet sykefravær og subjektive helseplager.

Hun mener det er en naturlig prosess at flere kvinner tar doktorgraden.

— Det har nok først og fremst sammenheng med at stadig flere kvinner tar høyere utdanning. Dessuten har Universitetet i Bergen i samarbeid med Forskningsrådet i flere år vært opptatt å legge forholdene til rette for kvinnelige stipendiater, og nå begynner resultatene å komme, sier Torill Helene Tveito.

Doktoravhandlingen hennes tok sikte på å forstå mer av sammenhengen mellom sykefravær og helse. 2435 arbeidstakere var med i en studie som viste at arbeidstakere med høyt sykefravær også hadde mye subjektive helseplager, lav sosioøkonomisk status og mange risikofaktorer for dårlig helse.

Torill Helene Tveito er nå ansatt ved psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen og jobber med en studie hvor langtidssykmeldte pasienter med en ryggdiagnose vil bli tilbudt enten fysikalsk behandling eller kosttilskudd.

Henger etter i teknologi

På de fleste fagområder er det flere kvinner enn menn som tar doktorgraden. Bare på ett område er mennene fortsatt i flertall - teknologi og matematikk/naturvitenskap. Innen teknologi var «bare» 21 prosent av doktorandene kvinner og i matematikk/naturvitenskap 29 prosent.

Andelen av doktorander med utenlandsk statsborgerskap var 18 prosent i første halvår av 2007. Dette er noe lavere enn i de to foregående år.

I hele 2006 ble det avlagt 179 doktorgrader ved Universitetet i Bergen. I første halvår i år er tallet 118.

Mindre økning i Oslo

Ved Universitetet i Oslo er det også registrert en økning, men ikke på langt nær så stor som i Bergen. Der økte antallet fra 184 i første halvår 2006 til 193 første halvår i år.

Og det finnes universiteter og høyskoler der det går andre veien. Ved Handelshøyskolen BI er det bare gjennomført fire doktorgrader hittil i år, mot fem i fjor. Norges musikkhøgskole har ingen å vise til, og Norges veterinærhøyskole har også registrert en nedgang i år, fra fire til tre.

EN AV 118: Torill Helene Tveito er en av 118 kvinner som har tatt doktorgraden ved Universitetet i Bergen første halvår i år.
UiB