Fra 1991 til 2003 sto kvinnene for 80 prosent av veksten i antall nyrekrutterte studenter, ifølge en fersk rapport fra forskningsinstituttet NIFU STEP.

I samme periode har tallet på mannlige studenter holdt seg stabilt, skriver Universitas.

– Dette kommer trolig av at det er et sterkere incitament for kvinner enn menn til å ta høyere utdanning. Kvinneyrkene er lavere lønnet enn mannsyrkene, dermed blir det mer attraktivt for kvinner å ta høyere utdanning for å få gode jobber og bedre betalt, sier forsker Liv Støren ved NIFU STEP til Universitas.

Ifølge henne er trenden den samme over hele Vest-Europa.

Mens det i 1991 var 31.062 mannlige og 34.007 kvinnelige studenter ved norske universiteter, var de tilsvarende tallene i 2003 31.636 og 39.478. Ved Universitetet i Oslo er det særlig juss som har fått høyere kvinneandel de siste tolv årene.

Rapporten viser også at 77 prosent av veksten blant de nye kvinnelige studentene utgjøres av kvinner som er 25 år eller eldre.