Utvalg for helse og sosial i Austevoll legger nemlig ned arbeidet med neste års budsjett etter at departementet i et brev har gjort det klart at utvalget ikke er vedtaksdyktig, melder Kystradioen.

Bakgrunnen er kravet om minst 40 prosent kvinneandel, noe utvalget ikke oppfyller. Dersom alle utvalg i Austevoll skal oppfylle kvinneandelen må flere kommunestyremedlemmer som sitter i komitéene vike plassen for kvinner fra vararepresentantlistene.

— Utvalg for helse og sosial avlyste i går sitt eget møte, ettersom de ikke hadde myndighet til å fatte vedtak, sier utvalgsleder Bjarte Notnes til Kystradioen.