Et av vitnene til kollisjonen, en mann som kjørte i bilen bak henne, ble så urolig at han ringte politiet.

— Dette kan gå galt, fortalte han politiet over mobiltelefonen.

— Der var det like før!

Kjørte mot rødt lys

Mens han kjørte, beskrev mannen kvinnens (47) vinglete kjøring, at farten vekslet kraftig og at hun sneiet borti en møtende bil. Da hun kom til et rødt lys ved veiarbeid, kjørte hun bare videre. Først 50 meter forbi stoppet hun, og rygget tilbake.

Til tross for dette fortsatte hun turen. Noen minutter etter, utenfor Vaksdal, skar bilen over i motgående kjørefelt og rett i en personbil med et nederlandsk par.

Alle tre ble alvorlig skadet i sammenstøtet i juni 2003, og ble sendt til Haukeland Universitetssykehus. Det nederlandske paret ble så hardt skadd at de ifølge dommen ble satt utenfor arbeidslivet inntil våren 2004. Ifølge en kilde er de trolig fortsatt uføre.

Onsdag ble kvinnen dømt til fire måneders fengsel for uaktsom kjøring. 75 dager er gjort betinget. I tillegg må hun betale en bot på 15.000 kroner.

Under forhandlingene i Nordhordland tingrett sa kvinnen at hun ikke husket hva som skjedde under kollisjonen.

- Bryter med rettspraksis

Retten legger imidlertid til grunn at kvinnen, som brukte flere ulike medikamenter, hadde tatt tre til fem tabletter Somadril tidligere på dagen. Påvirkningsgraden hennes tilsvarte en alkoholpåvirkning på 1 til 1,5 promille.

Retten la vekt på at til tross for at hun sneiet borti en bil, og dermed måtte være klar over sin egen tilstand, så fortsatte hun bare ferden.

I formildende retning trekker retten frem at kvinnen har hatt både fysiske og psykiske problemer etter ulykken.

Aktor, politiadvokat Kaare Songstad, påstod fengsel i fem måneder.