Det er dagens gladmelding til alle fødende foran budsjettmøtet i styret for Helse Bergen

— Stilig! Kjempe!, utbryter nybakt tobarnsmor Ingvild Kolstad Jacobsen (28) når hun får høre nyheten.

Et døgn har gått siden hun fødte en lillebror til Mari Eline (2,5)

— Ting har gått veldig greit med oss, men et døgn er veldig knapt for å bli trygg på at alt er som det skal, sier hun.

Har ombestemt seg

Både styreleder Ranveig Frøiland og administrerende direktør Stener Kvinnsland bekrefter overfor Bergens Tidende at det ikke lenger er aktuelt å gjennomføre de mest omstridte sparetiltakene i Helse Bergen.

Dette er noen av sparetiltakene som skjermes:

  • Liggetiden for fødende på Kvinneklinikken skal være som den er i dag.
  • Sengeposter på Haukeland Universitetssykehus skal ikke legges ned.
  • De mest dramatiske sparetiltakene på Barneklinikken skal ikke settes i verk.Til sammen dreier dette seg om tiltak til en verdi av inntil 10 millioner kroner.

Lønnsutgiftene skal ned

Styret vil likevel holde fast på at lønnsutgiftene må reduseres i helseforetaket. Det blir lagt opp til at det skal spares lønnsutgifter tilsvarende 200 årsverk i løpet av året

  • Rammen i budsjettet er knapp og den ligger fast. Det er umulig å unngå at ikke ventelistene blir lengre. Men det skal ikke gå ut over de sykeste pasientene, sier styreleder Frøiland .

Hun peker på at spareeffekten av å redusere liggetiden på Kvinneklinikken ikke er beregnet til mer enn 3 millioner kroner.

  • Det er småpenger på et driftsbudsjett på over 5 milliarder kroner. Jeg er sikker på at sykehusledelsen kan finne andre sparetiltak som får mindre konsekvenser, sier Frøiland.

Lettet direktør

Også direktør Kvinnsland virker lettet over at han øyner en løsning slik at han unngår de verste kuttene.

— Medisinsk har jeg kunnet gå god for alle forslagene som er skissert i budsjettforslaget. Men konsekvensene noen av forslagene får, er så uoversiktlige at jeg ikke vil anbefale dem, sier Kvinnsland.

BT har også vært i kontakt med flere av styremedlemmene. Alle er svært bekymret både for hordalendingenes helsetilbud og for de stramme økonomiske rammene i Helse Bergen.

  • Jeg har gått i flere demonstrasjoner for Kvinneklinikken. Jeg kan ikke godta at fødetilbudet blir forringet selv om jeg er blitt styremedlem i Helse Bergen, sier Oddny Miljeteig. SV-toppen i Bergen er en av fire politikeroppnevnte styremedlemmer.

Også de to Høyrepolitikerne i styret er betenkte over den vanskelige økonomien i helseforetaket.

Sterkest reagerer Albrigt Sangolt. Den frittalende ordføreren i Sund sier rett ut at han synes det ikke er tilrådelig å holde den strenge budsjettrammen som eieren, Helse Vest, forlanger

Går for underskudd

  • Jeg foreslår at vi vedtar et underskuddsbudsjett. Bare slik kan vi gi tydelige signaler til de sentrale myndighetene om at de samlete bevilgningene til helsesektoren er for knappe, sier han.

Høyres andre medlem i sykehusstyret, Sigurd Hille sier det slik:

  • Jeg forstår at det er nødvendig å redusere lønnsutgiftene i Helse Bergen Men slik jeg leser budsjettforslaget, skal de fleste stillingene spares i de avdelingene som driver pasientbehandling. Administrasjonen slipper nesten unna. Det forundrer meg, sier han.
Brekke, Eirik