• Det er riktig at kvinnelige innsatte har fått et dårligere spekter av tilbud som følge av den sprengte varetekstssituasjonen.

Jeg er ikke enig i at det er en tilleggsstraff, men det er riktig at kvinnene ikke har de samme tilbudene som mannlige innsatte. Vi ville ha holdt Kvinnehuset åpent hvis det var mulig å fylle alle åtte plassene med kvinner, men det er det ikke. Slik varetektssituasjonen er nå, tror jeg ikke vi kan åpne opp igjen Kvinnehuset i år, sier fengselsdirektør Ketil Schreiner Evjen.

Direktøren beklager at det ikke finnes kurstilbud til kvinnene.

— Det rusmestringskurset vi har er bare tilrettelagt for menn, og passer ikke for kvinner fordi de har en annen problematikk i forhold til rus. På lang sikt ønsker vi å få til slike kurs for kvinner også, sier Schreiner Evjen.

Kvinnene holdes innelåst på boenheten større deler av døgnet enn menn.

— Det er av hensyn til kvinnenes sikkerhet, og vi er pålagt å ha en ekstra betjent til stede hvis kvinnene skal være ute på avdelingen. Når det ikke er kapasitet til det må kvinnene låses inn, og jeg forstår at de opplever det som urettferdig, sier direktøren.