ARNE COLLIANDER arne.colliander@bergens-tidende.no Det viser ferske søkertall i forbindelse med de avgangsstimulerende tiltakene som det har gått ut tilbud om i forbindelse med slankekuren i Forsvaret. I alt 5000 stillinger skal bort — 800 i Sjøforsvaret.Pr. 11. januar var det registrert 2585 søknader om såkalte sluttpakker. 1745 av søkerne er yrkesbefal, resten er sivilt ansatte. 65 kvinnelige offiserer hadde da søkt om sluttvederlag. 47 av dem har fått søknadene innvilget. De utgjør 12,6 prosent av kvinnelige yrkesoffiserer.Det er særlig kvinnelig befal mellom 30 og 40 år som ønsker å slutte i Forsvaret. "Bekymringsfullt" Forsvarssjef Sigurd Frisvold liker ikke tendensen.- Dette er bekymringsfullt. Dette er en personellgruppe Forsvaret vil ha svært god bruk for i årene som kommer, sier han til Forsvarets Forum.Forsvaret har hatt en målsetting om å komme opp i en kvinneandel på syv prosent blant alt befal innen 2005. Nå kan utviklingen fort gå motsatt vei. Ubåtsjef slutter Verdens første, kvinnelige ubåtsjef, Solveig Krey fra Oslo, er blant dem som nå "flagger ut" fra Forsvaret. Hun har takket ja til en av studiepakkene, og blir student i Frankrike.- Jeg synes jeg har gjort mitt i Forsvaret, sier Krey, som ble skipssjef om bord på ubåten KNM "Kobben" i 1995.- Mange synes det er vanskelig å kombinere jobb i Forsvaret med familieliv. Jeg tror Forsvaret må gå nye veier, og legge forholdene bedre til rette for familier der begge ektefellene satser på yrkeskarrieren, sier Krey til Forsvarets Forum.