Det er klart etter at det nyvalgte bispedømmerådet konstituerte seg i formiddag. Ny nestleder i bispedømmerådet blir prest og lektor, Egil Morland fra Fjell. Nordeide er en av de fire medlemmer som menighetsrådene valgte inn i bispedømmerådet ved kirkevalget i fjor høst.

Kvinneflertall

Nordeide var også medlem av bispedømmerådet den forrige valgperioden. Kvinnene er også i flertall i det nye bispedømmerådet. Seks kvinner og tre menn ble valgt ved kirkevalget i fjor høst. I tillegg er biskop Halvor Nordhaug fast medlem i bispedømmerådet.

— Kirken er inne i en brytningsperiode. Kirkens løsrivelse fra staten er allerede startet. Denne perioden skal den fullføres. Ny liturgi og ny samlebok skal også tas i bruk. Det blir derfor både meget spennende og også en stor utfordring å få denne muligheten til å være med å påvirke, sier den nye bispedømmerådslederen til BT.

Til daglig leder Nordeide sitt eget rådgivningsfirma innen arbeidspsykologi. Hun er dessuten gift og har seks barn.

Ansette proster

Om Stortinget vedtar å fullføre demokratireformen for kirken til våren, vil makten til bispedømmerådene bli utvidet. Blant annet både prester og proster i kirken ansattes av bispedømmerådene. I dagens statskirkeordning er det Kirkedepartementet som ansetter proster Også på andre området vil bispedømmerådet få økt myndigheter reformen blir gjennomført.

Pengekontroll

Budsjett og pengekontroll blir likevel første post på agendaen for den nyvalgte lederen og ni andre medlemmene i bispedømmerådet. Kirken har flere år på rad brukt mer penger enn kirken har fått tildelt over statsbudsjettet. Flere prestestillinger er blitt inndratt og flyttet på og forslag om å legge ned Laksevåg prosti ligger til behandling i departementet.

— Det er helt nødvendig for oss å få kontroll over økonomien, sier Nordeide. Staten dekker ikke driftsunderskudd i kirken. Derfor må vi arbeide videre med å få til den daglige driften så rasjonell som mulig. Vi vil så langt som mulig forsøke å unngå at det blir færre prester i Bjørgvin, sier Nordeide. Men hun kan ikke garantere at soknegrenser må flyttes og at det ikke blir færre prestestillinger i bispedømmet de nærmeste årene.

Mobilisering

Både liberale og konservative med ulik tilknytning til kirken mobiliserte i valgkampen. Det var spesielt spørsmålet om en kjønnsnøytral ekteskapsliturgi som gjorde at valgkampen spisset seg til mot slutten. Resultatet ble at to av de leke innvalgte medlemmene i rådet, Catrine Halstensen og Julie-Ane Ødegaard, går inn for at kirken skal opprette en kjønnsnøytral ekteskaps liturgi. Disse to er også positive til homofile samlevende prester.