Episoden skjedde utenfor et utested i Bergen sentrum natt til 22. april. Mens en dørvakt på jobb lå over en person som skapte bråk på utestedet, sparket kvinnen til dørvakten. Dørvakten var ikke i stand til å beskytte seg og sparket førte til at mannen brakk to tenner, forstuet kjeveleddet og fikk en lett hjernerystelse. Han ble som følge av dette sykemeldt i nesten to måneder.

Kvinnen ga i Bergen tingrett en uforbeholden tilståelse, og retten dømte henne under sterk tvil til samfunnsstraff. Årsaken var at hun har forsørgeransvar for to mindreårige barn.

”En straff på ubetinget fengsel ville etter rettens vurdering ramme tiltaltes barn i en slik grad at retten ikke finner en slik reaksjon forsvarlig”, skriver Bergen tingrett i dommen. I stedet valgte de å dømme kvinnen til 118 timer samfunnsstraff.