Nå er den 27 år gamle kvinnen dømt for vold under særdeles skjerpende omstendigheter og må sone 30 dager i fengsel.

Voldsepisoden skjedde i august i fjor. 12-åringen hadde oppsøkt kvinnen 5-10 ganger og kommet med pipe -og skrikelyder, selv om hun hadde bedt ham ligge unna. Dette oppfattet 27-åringen som erting. Den siste gangen 12-åringen oppsøkte henne, la hun ham i bakken og slo han hardt i ansiktet med knyttet hånd.

Bergen tingrett har lagt til grunn at den tiltalte kvinnen ikke har vært klar over at fornærmede var autist og bare 12 år gammel.

Ifølge moren til 12-åringen kan ikke uforstående se at gutten er autist. Han er også motorisk mer utviklet enn andre på samme alder.

På bakgrunn av dette har retten kommet fram til at kvinnen ikke kan dømmes for vold mot en forsvarsløs person, men hun dømmes for vold under særdeles skjerpende omstendigheter.