Ulykken på glatt føre og sjåføren mistet veigrepet.

Kvinnen fikk lettere kuttskader og ryggsmerter.